Szybki start#

Poniżej przedstawione są kroki pozwalające na uruchomienie maszyny wirtualnej z dostępem do internetu w chmurze Integrated Computing Standard.

Opis zakłada, że posiadasz dostęp do usługi. Możesz ją zamówić tu.

Zalogowanie#

Otwórz link otrzymany razem z danymi dostępowymi do usługi. Możesz użyć przegladarki Chrome, Firefox lub Edge.

Podaj nazwę użytkownika i hasło.

Informacja

Jeśli otworzysz bezpośrednio adres https://cloud.integratedsolutions.pl - otrzymasz pytanie o nazwę organizacji. Uzupełniając to pole należy zwrócić szczególną uwagę na wielkość liter - powinna być taka sama jak w danych dostępowych.

_images/tenant_login.png

Po zalogowaniu się zobaczysz główny ekran usługi. Wciśnij strzałkę w dół żeby ukryć dolny panel.

_images/minimize_tasks.png

W głównej cześci ekrany znajdują się kafelki reprezentujące Wirtualne Centra Danych (vDC - Virtual Data Center).

_images/after_login.png

Każde vDC jest powiązane z modelem rozliczeń (FLAT lub Pay as You Go), co znajduje odzwierciedlenie w jego nazwie.

_images/vdcs.png

Tworzenie sieci#

Aby móc utworzyć maszynę wirtualną z dostępem do internetu potrzebujemy najpierw utworzyć sieć.

W głównym menu przechodzimy do części Networking.

Przechodzimy do zakładki Edge Gateways.

Na liście odnajdujemy router Edge dający dostęp do internetu i sprawdzamy do jakiego vDC należy. Ta informacja przyda się za chwilę.

_images/networking-edge-check-vcd.png

Przechodzimy do zakładki Networks. Wciskamy przycisk New.

_images/networks-new-button.png

W pierwszym kroku zaznaczamy vDC do którego należy Edge i wciskamy Next.

_images/new_network_step1.png

W kolejnym kroku pozostawiamy wybrane Routed i przechodzimy dalej (Next).

_images/new_network_step2.png

W trzecim kroku zaznaczamy wirtualny router Edge, który będzie używany do połączenia z internetem. Jeśli na liście jest więcej niż jedna pozycja należy wybrać tą, która w nazwie posiada słowo „Internet”. Przechodzimy dalej przyciskiem Next.

_images/new_network_step3.png

W kolejnym kroku podajemy:

  • nazwę dla sieci

  • adresację IP w formacie Gateway CIDR, np. 10.0.0.1/24

  • zaznaczamy Shared aby sieć była dostępna we wszystkich vDC w organizacji

Ostrzeżenie

Częste źródło pomyłek. Jako adresację należy podać pierwszy adres z podsieci (będzie on przydzielony do routera Edge) w połączeniu z długiścią maski podiseci w notacji CIRD (np. /24)

_images/new_network_step4.png

W kroku Static IP Pools nie wprowadzamy zmian. Przechodzimy dalej.

_images/new_network_step5.png

Krok DNS odnosi się do Static IP Pools. Ponieważ nie użyjemy tej funkcji, wyłączamy Use Edge DNS i czyścimy zawartość pola Primary DNS. Przechodzimy dalej.

_images/new_network_step6.png

Podsumowanie akceptujemy przyciskiem Finish.

_images/new_network_step7.png

Utworzona sieć jest widoczna na liście.

_images/new_network_created.png

Konfiguracja sieci - Firewall i NAT#

Aby maszyny korzystające z sieci miały dostęp do internetu, konieczna jest konfiguracja Firewall i NAT na wirtualnym routerze Edge.

W głównym menu nawigacyjnym wybrane jest Networking. W wierszu poniżej klikamy na Edge Gateways. Pojawi się tabela routerów Edge. Znajdujemy ten dający dostęp do internetu i zaznaczamy przy nim pole woboru w pierwszej kolumnie. Nad tabelą pojawi się przycisk Services - klikamy w niego.

_images/find_edge.png

Domyślnie otworzy się zakładka Firewall. Znajdujemy wpis z nazwą default rule for ingress traffic i w kolumnie Action wybieramy Accept. Nad tabelą pojawi się przycisk Save changes - wciskamy go.

_images/edge_default_firewall.png

Przechodzimy do zakładki NAT. Wciskamy przycisk + SNAT Rule.

_images/edge_add_snat.png _images/edge_add_snat_form.png

W formularzu uzupełniamy:

  • Original Source IP/Range: podajemy podsieć IP używaną w stworzonej wcześniej sieci. Typowo będzie to wpis kończący się na .0/24

  • Translated Source IP/Range: wciskamy przycisk Select i wybieramy dowolny publiczny adres IP z listy

Zatwierdzamy przyciskiem Keep. Nad tabelą pojawi się przycisk Save changes - wciskamy go.

_images/edge_snat_save.png

Konfiguracja sieci - DHCP#

Aby maszyna mogła korzystać z sieci potrzebuje mieć przypisany adres. Spośród kilku dostępnych rozwiązań użyjemy tu protokołu DHCP.

Przechodzimy do zakładki DHCP. Wciskamy przycisk ze znakiem +.

_images/edge_add_dhcp.png

Przy konfiguracji maszyn mających dostęp do internetu zalecane jest użycie oficjalnych serwerów DNS Orange.

W firmularzu uzupełniamy:

  • IP Range: Zakres przydzielanych adresów. Podajemy pierwszy i ostatni adres, podzielone myślnikiem.

  • Primary Name Server: Adres głównego serwera DNS, 194.204.152.34

  • Secondary Name Server: Adres zapasowego serwera DNS, 194.204.152.34

  • Default Gateway: Adres przypisany routerowi Edge, który ustwiliśmy jako Gateway CIDR przy tworzeniu sieci (nie wpisujemy końcówki /24)

Zatwierdzamy przyciskiem Keep.

_images/edge_dhcp_from.png

Zaznaczmy przełącznik DHCP Service Status tak, żeby miał kolor zieolny.

Ostrzeżenie

Łatwo przeoczyć pole DHCP Service Status

Nad tabelą pojawi się przycisk Save changes - wciskamy go.

_images/edge_dhcp_save.png

Tworzenie VM#

Aby utworzyć maszynę przechodzimy do części Data Centers. Klikamy na vDC, w którym mamy zasoby pozwalające na utworzenie VM - mówią o tym wartości allocated pod CPU, Memory i Storage. W tym wypadku odpowiednie zasoby posiada OPL-WarsztatyKlienckie-PaYG_vDC.

_images/enter_vdc.png

Klikamy przycik New VM. Przy pierwszym użyciu zobaczymy go na środku ekranu. Przy tworzeniu koejnych maszyn - znajdziemy go na górze, nad listą istniejących VM.

_images/new_vm_button.png

Podajemy nazwę dla nowej maszyny.

Na liście Templates zaznaczmy preinstalowany system operacyjny (tu: Debian 10).

Informacja

Lista jest podzielona na strony. Przyciski do ich przewijania znajdują się pod listą.

_images/new_vm_step2.png

W sekcji NICs (Network Interface Cards) zaznaczamy Connected, w kolumnie Network wybieramy utworzoną wcześniej sieć, a przy IP Mode wybieramy DHCP. Zatwierdzamy przyciskiem OK.

_images/new_vm_step3.png

Uruchomioną maszynę reprezentuje nowy kafelek

_images/new_vm_tile.png

Dostęp do konsoli VM#

Aby w prosty sposób uzyskać dostęp do systemu operacyjnego w maszynie wirtulnej wykorzystamy tzw. Web Console.

Na kafelku reprezentującym maszynę wirtualną wciskamy link VM Console. Link jest aktywny tylko w przypadku uruchomionych maszyn.

_images/webconsole_button.png

Otworzy się okienko z widokiem zdalnej konsoli maszyny wirtualnej. Aby móc zacząć pisać w okienku należy najpierw kliknąć na obszar konsoli (w systemach z interfejsem tekstowym to obszar z czarnym tłem).

W przypadku niektórych systemów jesteśmy poproszeni o ustawienie hasła administratora. W tym przypadku jest ono już ustawione. Instrukcje jak znaleźć dane dostępowe znajdują się w rozdziale Hasła do preinstalowanych systemów operacyjnych.

Podajemy nazwę użytkownika, wciskamy Enter, podajemy hasło i ponownie wciskamy Enter.

Informacja

Litery hasła typowo nie są wyświetlane. Nie są też wyświtlane np. zastępujące je gwiazdki.

_images/webconsole_test.png

Możemy korzystać z systemu operacyjnego.