035-web administrator

Kompleksowa analiza, stanu I potrzeb

007-cloud computing

Raport systemowy przedstawiający holistyczny obraz stanu środowiska, w tym: analizy wydajnościowe, weryfikacja trendów, kompleksowe projekty rozbudowy

024-database

Ekspertyza i usługi profesjonalne dla wszystkich warstw systemowych, zależnie od potrzeb: dedykowane dla wybranych fragmentów systemu

019-intelligence

Optymalizacja środowisk Oracle

001-ebook

Analiza i optymalizacja ryzyk

020-password

Projektowanie i wdrażanie systemów pod kątem spełnienia wymogów bezpieczeństwa

Szukasz podobnych rozwiązań dla swojej organizacji?

We are a Digital Solutions Partner.
On a daily basis, we advise our customers on how to develop their businesses even better through digitalisation and modern technology. We provide turnkey solutions and ensure the highest level of implementation security.

Orange
We are part of the Orange Polska Capital Group.
www.orange.pl

© Integrated Solutions sp. z o.o.