Marcin Dżoga

Z Grupą Kapitałową Orange Polska jest związany od 2007 roku.

Od początku istnienia Integrated Solutions odpowiada za pozyskanie największych projektów z sektora publicznego z obszaru e-zdrowie, edukacja, innowacja oraz za sprzedaż do jednostek samorządu terytorialnego.

Rozpoczął aktywność Integrated Solutions w sektorze kosmicznym podpisując pierwszy kontrakt z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA).

Obecnie odpowiada za działalność firmy na rzecz sektora publicznego na szczeblu centralnym i lokalnym, a także za rozwój współpracy z ESA.

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych, ze specjalizacjami: negocjacje oraz wprowadzenie przedsiębiorstw na rynki zagraniczne.
© Integrated Solutions sp. z o.o.