Obecna sytuacja rynkowa charakteryzuje się coraz większym wykorzystaniem systemów teleinformatycznych we wszystkich aspektach prowadzenia działalności biznesowej. Tendencji tej towarzyszy wzrost wartości informacji a co za tym idzie – konieczność ich skutecznej ochrony.

Kluczowym elementem zapewnienia bezpieczeństwa informacji jest czas reakcji na potencjalne zagrożenia, mogące mieć bezpośredni wpływ na prowadzony biznes.

Szukasz podobnych rozwiązań dla swojej organizacji?

© Integrated Solutions sp. z o.o.