Architektury

Dynamika w środowisku IT: dlaczego tradycyjne sieci już nie wystarczają?

Wszechobecne aplikacje i usługi chmurowe stały się podstawą działalności biznesowej. Aby jednak przynosiły oczekiwane korzyści, całe środowisko IT musi zachować odpowiednią dynamikę. Nieakceptowalne stają się trwające tygodniami projekty rekonfiguracji sieci. Tymczasem, statystycznie aż 95% zmian w warstwie sieciowej jest dokonywane ręcznie. W tej sytuacji rozwiązaniem jest automatyzacja.

Dziś organizacje biznesowe muszą dynamicznie dostosowywać się do zmian otoczenia. Oznacza to także potrzebę szybkiego dopasowywania wykorzystywanych aplikacji i zasobów IT do zmieniających się potrzeb.

Sprawnie działające środowiska IT są warunkiem efektywności, ciągłości i bezpieczeństwa kluczowych procesów biznesowych. Wymagają jednak stałego nadzoru i zmian tym częstszych, im większa jest dynamika prowadzonej działalności. W szczególności dotyczy to warstwy sieciowej, która pod względem elastyczności coraz częściej odstaje od aplikacji, na których koncentruje się wiele inicjatyw cyfrowej transformacji.

Ręczne sterowanie siecią

W dużych organizacjach problemem pozostaje dziś choćby rekonfiguracja sieci na potrzeby przyłączenia nowej lokalizacji, wdrożenia zasobów sprzętowych czy przebudowy środowiska aplikacyjnego. Jak wynika z analiz Cisco, aż 95% zmian na poziomie infrastruktury sieciowej jest dokonywane w sposób manualny, co negatywnie wpływa m.in. na czas realizacji projektów niezbędnych dla sprawnego funkcjonowania biznesu.

Na dodatek, rosnąca złożoność tradycyjnych sieci utrudnia kontrolę nad zachodzącymi w tej warstwie infrastruktury zdarzeniami. Ograniczeniem jest również brak polityk dostępu do sieci lokalnej, jak również możliwości wprowadzenia segmentacji sieci w skali mikro i makro – elementów niezbędnych , aby aktywnie reagować na cyberzagrożenia. Przestarzałe, nadmiernie złożone i niejednorodne środowiska sieciowe w połączeniu z niedoborami kadrowymi rodzą wymierne ryzyka biznesowe i generują zbędne koszty.

Tradycyjne sieci nie nadążają za potrzebami

Mała elastyczność sieci stoi w sprzeczności z potrzebami wynikającymi z rosnącej skali użycia dynamicznych aplikacji dostarczanych w modelu chmury obliczeniowej i koniecznością zapewnienia bezpiecznego i wygodnego dostępu do zasobów organizacji w sposób zdalny. W efekcie, tradycyjne środowiska sieciowe ograniczają możliwości transformacji biznesu. Poza tym, użytkownicy przyzwyczajeni do znanej z usług chmurowych „samoobsługowości” i łatwości konfiguracji, spodziewają się podobnych doświadczeń także ze strony lokalnej infrastruktury IT.

Niezbędne są więc rozwiązania, które umożliwią dostosowywanie sieci do potrzeb w sposób zwinny, zapewnią łatwość konfiguracji, a także pomogą w utrzymaniu bezpieczeństwa całego środowiska.

Kluczem do tych wymagań jest wirtualizacja oraz segmentacja warstwy sieciowej, a także centralizacja i automatyzacja zarządzania oraz aktywny monitoring. To naturalny kierunek ewolucji środowisk IT, a wdrożenie niezbędnych rozwiązań może być w dużej mierze zrealizowany przy wykorzystaniu istniejących rozwiązań sieciowych. W wielu organizacjach podobną drogę w kierunku wirtualizacji przeszły już m.in. środowiska przetwarzania i pamięci masowych.

Architektura Referencyjna: Inteligentne Środowisko Sieciowe

Firmy i instytucje potrzebują elastycznych, wszechstronnych i zautomatyzowanych rozwiązań sieciowych, które umożliwią błyskawiczne reagowanie na potrzeby dzięki skróceniu czasu wdrażania nowych aplikacji, dołączania nowych grup użytkowników i udostępniania zasobów. Kluczowa jest także potrzeba zapewnienia wysokiej dostępności i jakości transmisji, a także optymalizacja kosztów i ochrony dotychczasowych inwestycji.

Takim wyzwaniom odpowiada Inteligentne Środowisko Sieciowe. To architektura referencyjna, która integruje i automatyzuje działanie sieci lokalnych, rozległych i wirtualnych, a także tych, istniejących w centrach danych. Inteligentne Środowisko Sieciowe automatyzuje również działanie sieci firmowych na styku z Internetem i usługami chmury obliczeniowej. Dzięki wsparciu złożonych polityk dostępu pozwala też podnieść poziom bezpieczeństwa środowiska IT.

Co nie mniej ważne, za sprawą natywnej integracji wybranych elementów architektury, Inteligentne Środowisko Sieciowe ułatwia rozwiązywanie ewentualnych problemów. Efektem jest poprawa wydajności oraz elastyczności sieci, a także ograniczenie nakładów na utrzymanie firmowej infrastruktury sieciowej.

Chcesz dowiedzieć się, co możemy zrobić dla bezpieczeństwa i wydajności Twojej sieci?  Skontaktuj się z nami!

Szukasz podobnych rozwiązań dla swojej organizacji?

© Integrated Solutions sp. z o.o.