IT Infrastructure

Wymagania biznesowe zmieniają się dynamicznie, a budżety IT podlegają szczególnej uwadze księgowych.

Wymagania biznesowe zmieniają się dynamicznie, a budżety IT podlegają szczególnej uwadze księgowych. Dlatego osoby odpowiedzialne za utrzymanie i rozwój infrastruktury informatycznej stają przed niełatwym zadaniem jej jak najefektywniejszego dopasowania do potrzeb komórek biznesowych. Zaowocowało to m.in. rozwojem środowisk wirtualnych oraz migrację w kierunku chmur hybrydowych. Zmianom tym towarzyszy stały wzrost wolumenu przechowywanych i przetwarzanych danych.

Integrated Solutions jest dostawcą rozwiązań IT, zapewniających optymalną wydajność, dostępność i bezpieczeństwo infrastruktury informatycznej firm komercyjnych i instytucji publicznych. Jest czołowym integratorem w zakresie systemów do przechowywania, backupu i archiwizacji danych, rozwiązań klasy cloud computing oraz systemów do zarządzania systemami IT.

Integrated Solutions prowadzi również profesjonalne szkolenia, audyty, usługi wdrożeniowe oraz usługi wsparcia technicznego.

Inetgrated Solutions jest partnerem największych światowych firm sektora IT, w tym m.in. EMC, VMware, HP, CISCO, NetApp, Microsoft.

W czym możemy pomóc?

021-www

Usługi End-To-End

Posiadamy możliwości dostarczania usług technicznych do pełnego stosu rozwiązań infrastruktury DataCenter. Jako spółka z Grupy Kapitałowej Orange Polska dysponujemy własnymi ośrodkami przetwarzania oraz własna siecią szkieletowa, co umożliwia nam budowę zaawansowanych usług IT w modelu hybrydowym.

026-robotic arm

Większa elastyczność biznesu


Dzięki możliwości oderwania się od sztywnych i nieefektywnych tradycyjnych struktur, dzięki elastycznym modelom finansowania i możliwości świadczenia dowolnego rozwiązania jako usługa.

012-laptop

Wysoka jakość i bezpieczeństwo


Nasze centra przetwarzania danych są w bezpiecznych lokalizacjach  i zostały wyposażone odpowiednio do świadczonych usług, a my należymy do jednej z największych grupy kapitałowych w Polsce. Gwarantujemy wysoką jakość usług na bazie umowy Service Level Agreement (SLA).

011-chip

Zapewniona ciągłość biznesowa

Dzięki wykorzystaniu wiodących rozwiązań klasy Disaster Avoidance i Disaster Recovery oraz ośrodków przetwarzania Grupy Kapitałowej Orange Polska.

Blog o IT Infrastructure

Chmura dla biznesu. Backup dla aplikacji w chmurze

Backup wbudowany w chmurę pozwoli Ci robić pewne, zawsze i szybko dostępne kopie zapasowe, automatyzując ich obsługę, a zadania operacyjne ograniczając do minimum.

Czytaj więcej

Współczesne miejsce pracy. Kiedy biuro staje się prawdziwym centrum dowodzenia

Modern workplace oznacza nowoczesne podejście do przestrzeni i samej organizacji pracy. Zastosowanie odpowiednich narzędzi oznacza nie tylko optymalizację kosztów, związanych z inwestycjami w infrastrukturę IT, ale także większe zadowolenie pracowników.

Czytaj więcej

Cztery najważniejsze etapy wdrażania infrastruktury IT jako usługi

Sprawdź, od czego dobrze zacząć planowanie wdrożenia lokalnego rozwiązania chmurowego.

Czytaj więcej

Nasze wdrożenia

Szukasz podobnych rozwiązań dla swojej organizacji?

© Integrated Solutions sp. z o.o.