Wymagania biznesowe zmieniają się dynamicznie, a budżety IT podlegają szczególnej uwadze księgowych. Dlatego osoby odpowiedzialne za utrzymanie i rozwój infrastruktury informatycznej stają przed niełatwym zadaniem jej jak najefektywniejszego dopasowania do potrzeb komórek biznesowych. Zaowocowało to m.in. rozwojem środowisk wirtualnych oraz migrację w kierunku chmur hybrydowych. Zmianom tym towarzyszy stały wzrost wolumenu przechowywanych i przetwarzanych danych.

Integrated Solutions jest dostawcą rozwiązań IT, zapewniających optymalną wydajność, dostępność i bezpieczeństwo infrastruktury informatycznej firm komercyjnych i instytucji publicznych. Jest czołowym integratorem w zakresie systemów do przechowywania, backupu i archiwizacji danych, rozwiązań klasy cloud computing oraz systemów do zarządzania systemami IT.

Integrated Solutions prowadzi również profesjonalne szkolenia, audyty, usługi wdrożeniowe oraz usługi wsparcia technicznego.

Inetgrated Solutions jest partnerem największych światowych firm sektora IT, w tym m.in. EMC, VMware, HP, CISCO, NetApp, Microsoft.

Szukasz podobnych rozwiązań dla swojej organizacji?

© Integrated Solutions sp. z o.o.