CASE STUDY - Backup - Finanse

Jak zmodyfikowaliśmy centralny system backupu w Santander Bank Polska – case study

Integrated Solutions zmodyfikował infrastrukturę kopii zapasowych Santander Bank Polska przy użyciu najnowocześniejszych urządzeń deduplikacyjnych Dell EMC Power Protect Data Domain. Wdrożenie to pozwoli sprostać masowemu przyrostowi danych i wynikającym z niego konsekwencjom. Dane w Banku są zabezpieczone zgodnie z najlepszymi praktykami i na najwyższym osiągalnym obecnie poziomie.

Wprowadzenie

Santander Bank Polska jest jedną z największych grup finansowych i największym bankiem z kapitałem prywatnym w Polsce. Oferuje nowoczesne rozwiązania finansowe dla osób indywidualnych, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz polskich i międzynarodowych korporacji. Jest jednym z liderów rynku w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii i dba o najwyższą, jakość i bezpieczeństwo swoich usług.

W ramach ogłoszonego postępowania Bank wybrał Integrated Solutions jako sprawdzonego partnera, znanego już z innych wspólnych projektów i powierzył mu dostarczenie oraz wdrożenie najnowszych urządzeń Dell EMC Power Protect – Data Domain wraz z usługami integracji z centralnymi systemami backupu.

To największy zrealizowany dotychczas projekt backupowy przez Integrated Solutions.
Dla Dell Technologies w Polsce to największy jednorazowy projekt systemu kopii bezpieczeństwa pod względem wartości.
To także największe i najszybsze urządzenia Data Domain sprzedane dotychczas w Polsce.

Wyzwania i cele

Bank w swej działalności nieustannie polega na złożonej, nowoczesnej infrastrukturze IT, która obecnie przechowuje terabajty danych. Stały rozwój działalności biznesowej Banku oraz postępująca cyfryzacja procesów w ostatnich latach przynosiły i niewątpliwie nadal będą przynosić dynamiczny przyrost danych, co zrodziło wyzwania także w obszarze zabezpieczenia systemów i ich danych przy pomocy kopii zapasowych.
Bank wykorzystuje oprogramowanie do zarządzania backupem dostarczane przez różnych producentów – w tym Dell Technologies. Jednak nawet najlepsze oprogramowanie zarządzające kopiami może być skuteczne tylko wówczas, gdy zostanie ono powiązane z odpowiednio wydajnym medium składowania oraz przesyłania kopii.

Sprawdzone rozwiązania deduplikacyjne od Dell Technologies

W tym obszarze od dawna bezspornym liderem rynkowym są urządzenia deduplikujące Dell EMC Data Domain. Bank już przed kilkoma laty zdecydował o pozyskaniu tej technologii i jej zintegrowaniu z wykorzystywanym oprogramowaniem backupowym.

Doskonałe doświadczenia Banku z kilkuletniej eksploatacji Data Domain zbudowały zaufanie do tej technologii i zadecydowały o wyborze jej najnowszej odsłony do zastąpienia naturalnie starzejących się urządzeń, tak by sprostać masowemu przyrostowi danych i wynikającym z niego konsekwencjom.

Integrated Solutions z najwyższym statusem partnerskim Titanium

Integrated Solutions to wieloletni partner Dell Technologies (wcześniej EMC), mogący pochwalić się czołowymi w Polsce kwalifikacjami technicznymi i bogatym doświadczeniem – w tym w obszarze Data Protection Solutions – które zaowocowały przyznaniem, jako pierwszemu w Polsce integratorowi, najwyższego statusu partnerskiego Titanium.

Dlatego realizacja modernizacji infrastruktury kopii zapasowych Banku przez Integrated Solutions i przy użyciu najnowocześniejszych urządzeń Dell EMC Data Domain to wybór, który sprawia, że dane w Banku będą zabezpieczone zgodnie z najlepszymi praktykami i na najwyższym osiągalnym obecnie poziomie. Nie sposób przecenić znaczenia bezpieczeństwa danych dla stabilnego i odpowiedzialnego realizowania przez Bank jego pierwszorzędnej misji, którą jest pomaganie Klientom w ich codziennych sukcesach.

Wdrożenie

Dostarczone do Klienta urządzenia Dell EMC Power Protect to największe i najbardziej wydajne w historii modele reprezentujące rodzinę deduplikatorów znaną od lat pod marką Data Domain. Ich konfiguracja pozwala na przechowanie przez Bank i zreplikowanie blisko jednego petabajta kopii zapasowych, wcześniej poddanych deduplikacji i kompresji.

Data Domain już od dekady stanowi wiodącą technologię w dziedzinie urządzeń realizujących tworzenie kopii zapasowych, na której wielokrotnie Integrated Solutions oraz Partnerzy Dell Technologies opierali zrealizowane projekty, w tym w sektorze bankowości i ubezpieczeń, gdzie Data Domain wyróżnia się szczególnie wysoką adopcją rynkową.

Santander Bank Polska zgromadzi kopie zapasowe wszystkich systemów na urządzeniach Dell EMC Power Protect, adresując zaplanowane potrzeby rozwojowe i gwarantując realizację założonych na poziomie biznesowym polityk bezpieczeństwa w odniesieniu do kopii zapasowych. Bardzo duży i dynamicznie zwiększający się wolumen danych stanowi wyzwanie, któremu mogą sprostać jedynie tak wydajne jak Data Domain urządzenia, pozwalając na skuteczną redukcję rozmiaru zabezpieczanych danych już na ich źródle, radykalnie skracając w ten sposób czas trwania procesów tworzenia kopii.

Efekty i korzyści

Dzięki wdrożeniu systemu centralnego backupu, którego rdzeń stanowią najnowsze urządzenia Data Domain, Bank może zrealizować wymagające polityki zabezpieczania dla dynamicznie przyrastających danych, poprzez ich szybki codzienny backup, efektywne składowanie, niezwłoczną replikację do oddzielnej lokalizacji i możliwość niemal natychmiastowego dostępu do wybranych kopii.

Warto wspomnieć o możliwościach jakie tak wydajne modele Data Domain wnoszą również w zadaniach odtwarzania – na przykład maszyny wirtualne VMware można skutecznie uruchamiać bezpośrednio z ich kopii zapasowych zlokalizowanych na Data Domain. Cecha ta znacząco upraszcza codzienną pracę administratorów systemowych, pozwalając im poświęcić więcej uwagi innym czynnościom związanym z procesami utrzymania i rozwoju systemów biznesowych.

Z perspektywy Banku absolutnie kluczową korzyścią jest pewność, że kopie zapasowe składowane będą w sposób gwarantujący ich integralność, nienaruszalność i bezpieczeństwo. Gwarantowana retencja, zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem oraz przed usunięciem kopii czy ich wrogim zaszyfrowaniem to immanentne cechy Data Domain.

Wdrożenie Data Domain w Banku pokazuje, że doskonała technologia deduplikacyjna dostarczana przez Dell Technologies jest osiągalna nie tylko dla użytkowników wykorzystujących oprogramowanie do zarządzania kopiami zapasowymi firmy Dell, ale również dla posiadaczy innych systemów, co pozwala im zoptymalizować od strony sprzętowej rozwinięte wcześniej środowiska.

Z naszej perspektywy kluczowa jest pewność, że kopie zapasowe składowane będą w sposób gwarantujący ich integralność, nienaruszalność i bezpieczeństwo.  Zabezpieczone przy pomocy Data Domain kopie to najważniejszy „sejf”, jaki funkcjonuje w banku. Gwarantowana retencja, zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem, usunięciem kopii oraz ich wrogim zaszyfrowaniem – to główne czynniki, które zdecydowały o wyborze tych konkretnych  urządzeń. Doświadczenie Integrated Solutions w tego typu wdrożeniach jest dla nas dodatkową gwarancją niezawodności systemu”

Piotr Nenkin, Dyrektor Infrastruktury IT, Santander Bank Polska

Dell Technologies jest globalnym Partnerem dla Grupy Santander. Bardzo cieszy nas fakt, że Santander Bank Polska do strategicznego projektu. jakim jest ochrona krytycznych danych bankowych, wybrał rozwiązanie oferowane przez Dell Polska. W obecnych czasach dla Klienta takiego jak Bank, zabezpieczenie danych i krytycznych aplikacji jest absolutnym priorytetem. Proces ten dotyczy aplikacji już od lat pracujących w Banku, jak i dopiero tworzonych, danych przetwarzanych w data center Banku. Projekt zakładał kompleksowe wdrożenie, w którym zaangażowani byli zarówno inżynierowie ze strony Banku, Dell Polska oraz Integrated Solutions”
Krzysztof Ducal, Sales Director, Dell Technologies

Dostarczone i wdrożone przez Integrated Solutions rozwiązanie przenosi Bank na najwyższy możliwy poziom tworzenia kopii zapasowych, a tym samym zapewnia bezpieczeństwo i ciągłość procesów biznesowych. Niezwykle cieszy nas, że jeden z największych Banków w Europie zaufał nam już kolejny raz i możemy wspierać jego cyfrowe zaplecze”

Andrzej Zając, Prezes Zarządu Integrated Solutions

Gotowy na cyfrową transformację swojej organizacji?

© Integrated Solutions sp. z o.o.