Ochrona infrastruktury poprzez rozwiązania typu Next Generation Firewall. Ochrona protokołu DNS, wykrywanie eksfiltracji i infiltracji protokołem DNS, zarządzanie DHCP oraz pulami numerów IP. Systemy służące do ochrony przed zagrożeniami z kanału WEB. Systemy kontroli dostępu do zasobów sieciowych oparty o systemy Network Access Control.

Rozwiązania służące do zarządzania ruchem sieciowym oraz równoważenia obciążenia generowanego przez użytkowników. Systemy zapewniające bezpieczny zdalny dostęp użytkowników do zasobów firmowych.

automation

1.
Warsztat
Discovery

którego celem jest zdefiniowanie kluczowych obszarów, z których dane powinny trafić do hurtowni.

connections

2.
Projekt
architektury

w oparciu o dostępną dokumentację oraz wymagania zdefiniowane na etapie Discovery.

robot

3.
Wdrożenie
rozwiązań

na podstawie projektu architektury opartego o wnioski z warsztatu Discovery.

care

4.
Opieka
powdrożeniowa

zależnie od modelu preferowanego przez daną organizację oferujemy np. szkolenia oraz wsparcie.

Blog o Cyber Security

Dynamika w środowisku IT: dlaczego tradycyjne sieci już nie wystarczają?

Przestarzałe, nadmiernie złożone i niejednorodne środowiska sieciowe w połączeniu z niedoborami kadrowymi rodzą wymierne ryzyka biznesowe i generują zbędne koszty.

Czytaj więcej

Czy Twój backup jest bezpieczny? Poznaj Cyfrowy Bastion

Kopia zapasowa nie zawsze wystarcza, aby zagwarantować należyty poziom ochrony oraz wysoką dostępność najcenniejszych zasobów organizacji.

Czytaj więcej

Instytucje publiczne potrzebują dobrego fundamentu dla kompleksowej odporności

W dobie powszechnej cyfryzacji instytucje publiczne są narażone na cyberzagrożenia w co najmniej takim samym stopniu jak sektor komercyjny.

Czytaj więcej

Szukasz podobnych rozwiązań dla swojej organizacji?

© Integrated Solutions sp. z o.o.