Architektury

Chmurowe środowisko pracy – najlepszy wybór dla nowoczesnych organizacji

Bezpieczeństwo, elastyczność oraz dostęp do aplikacji biznesowych oraz narzędzi pozwalających na zdalną komunikację i pracę zespołową z dowolnej lokalizacji to fundamentalne wymagania względem nowoczesnego środowiska pracy. Najłatwiej jest im sprostać wybierając odpowiednio zaprojektowane i zintegrowane rozwiązania chmurowe.

Niektóre rozwiązania wprowadzone w okresie walki z pandemią COVID-19 zostaną z nami na długo. Jednym z nich jest model pracy zdalnej i hybrydowej. Potrzeby pracowników i pracodawców w tym kontekście są spójne – oczekują oni narzędzi, które pozwolą komunikować się, korzystać z potrzebnych aplikacji oraz danych i wykonywać obowiązki zawodowe z równą efektywnością – niezależnie od tego, czy użytkownik znajduje się w biurze, w domu, w delegacji, czy korzysta z uroków workation.

Choć obecnie w niektórych organizacjach mówi się o powrocie do biur, źródłem tej dyskusji są często ograniczenia posiadanego środowiska pracy. Jest to o tyle istotne, że obecnie możliwość wykonywania pracy spoza biura stała się jednym z istotniejszych benefitów pozapłacowych. I tak, już w 2022 roku osoby wykonujące pracę biurową pracowały zdalnie średnio 3 dni w tygodniu[1]. Co więcej, 46% pracowników deklarowało wówczas chęć zmiany miejsca pracy, gdyby dotychczasowy pracodawca planował ograniczyć skalę dopuszczalnej pracy zdalnej.

Jednocześnie, co trzeci pracownik byłby skłonny zrezygnować z części wynagrodzenia, aby zachować możliwość pracy zdalnej w zadowalającym wymiarze. Z perspektywy pracodawcy, model pracy zdalnej wpisuje się też w działania mające na celu zoptymalizowanie kosztów działalności, w tym podróży i wynajmu przestrzeni biurowej, a także – wspiera realizację celów związanych z emisją CO2.

Efektywna praca bez kompromisów

Praca zdalna nie zastąpi możliwości bezpośredniego spotkania pracowników w przysłowiowej kuchni. Może jednak stanowić uzupełnienie dla tradycyjnego modelu pracy, zapewniając wyższy komfort i produktywność, szczególnie w dużych, dynamicznych zespołach. Warto więc zadbać o stworzenie środowiska pracy, które zapewni spójne możliwości wykonywania pracy osobom w biurze, a także tym  pracującym zdalnie.

Chodzi m.in. o łatwy, ale bezpieczny dostęp do wykorzystywanych w firmie aplikacji, posiadanych danych i dokumentów, a także – narzędzi wspierających pracę zespołową czy organizację telekonferencji. Takim potrzebom dobrze odpowiada chmura obliczeniowa. Oparte na modelu chmurowym rozwiązania nie są wprost związane z firmową infrastrukturą IT – w zależności od potrzeb mogą być z nią zintegrowane, jednak pozostają dostępne dla użytkowników z każdej lokalizacji.

Co ważne, model chmury ułatwia również wykorzystanie najnowszych narzędzi biznesowych, także tych, wykorzystujących sztuczną inteligencję. Zapewnia też wysoką skalowalność aplikacji.

Ogromne znaczenie ma też wspomniana kwestia bezpieczeństwa. Dzisiejsze środowisko pracy powinno charakteryzować się wysoką odpornością na zagrożenia, zwłaszcza te wymierzone w użytkowników końcowych. Aby było to realne, całe środowisko powinno opierać się na przemyślanym, kompleksowym, zintegrowanym podejściu. Błędem jest natomiast wdrażanie technologii chmurowych w punktowy i nieuporządkowany sposób.

Sprawdzone rozwiązania dla nowoczesnego miejsca pracy

Z myślą o potrzebach nowoczesnych i dynamicznych organizacji, które opierają swoje działanie na modelu pracy zdalnej lub hybrydowej powstała Architektura Referencyjna CHMUROWE ŚRODOWISKO PRACY.

Architektura stworzona przez ekspertów Integrated Solutions na bazie doświadczeń z przeprowadzonych w ostatnich latach projektów transformacji miejsca pracy, zapewnia kompletną infrastrukturę oraz zintegrowane i zabezpieczone aplikacje odpowiadające konkretnym potrzebom zespołu.

Na CHMUROWE ŚRODOWISKO PRACY składa się m.in. kompleksowy pakiet aplikacji biurowych, narzędzi do komunikacji, planowania i pracy zespołowej, a także – platforma do zarządzania zasobami biura. Rozwiązanie obejmuje również możliwość wdrożenia potrzebnego i sprawdzonego sprzętu – laptopów, smartfonów czy urządzeń do wideokonferencji. Wszystko to dostarczane w sposób całościowy – od projektu, przez wdrożenie, po wsparcie – i dostosowany do potrzeb, specyfiki i możliwości organizacji.

Chcesz wiedzieć, jak możemy Ci pomóc w zbudowaniu chmurowego środowiska pracy? Skontaktuj się z nami!


[1] Deloitte, „Stan pracy hybrydowej w Polsce”, listopad 2022 r.

Szukasz podobnych rozwiązań dla swojej organizacji?

© Integrated Solutions sp. z o.o.