Architektury

Bezpieczeństwo IT w polskich firmach: dlaczego ochrona danych staje się priorytetem?

Polskie firmy chętnie korzystają z nowoczesnych rozwiązań IT. Nie zawsze jednak mogą pozwolić sobie na zapewnienie należytego poziomu ochrony danych oraz aplikacji. Wiele ryzykują te organizacje, które zezwalając na pracę zdalną i korzystanie z usług chmurowych, nie wdrożyły rozwiązań ochrony danych oraz brzegu sieci.

W 2022 roku liczba incydentów bezpieczeństwa zgłoszonych do zespołu CERT Polska była niemal dwukrotnie wyższa niż rok wcześniej[1]. Wszystko wskazuje na to, że w 2023 roku pobity został kolejny rekord liczby zagrożeń, z którymi musiały mierzyć się polskie firmy i instytucje. Stale przybywa m.in. oszustw phishingowych, ataków wykorzystujących szkodliwe i złośliwe oprogramowanie – w tym ransomware – jak również działań mających na celu przeciążenie, a w efekcie zablokowanie firmowych sieci i systemów.

Jednocześnie, realia w obszarze cyberbezpieczeństwa systematycznie ulegają znaczącym zmianom. Firmy i organizacje narażone są na szereg nowych zagrożeń – masowych lub precyzyjnie ukierunkowanych, nastawionych na kradzież danych lub wyrządzenie szkód. W wielu przedsiębiorstwach i instytucjach zmieniły się też realia pracy. Powszechny stał się m.in. model pracy zdalnej i hybrydowej.

Niezbędne staje się zatem spojrzenie na kwestię cyberbezpieczeństwa w sposób całościowy, pozwalający na zwiększenie dostępności kluczowych danych i systemów, a także poprawę odporności całej organizacji. Niestety, w praktyce wiele organizacji zaczyna patrzeć na własne środowiska IT przez pryzmat bezpieczeństwa danych i stabilności systemów dopiero po cyberataku albo awarii, w których tracą cenne dane lub możliwość funkcjonowania.

Trudne realia polskich firm

Zapewnienie skutecznej ochrony staje się trudniejsze nie tylko z powodu rosnącej skali incydentów. Wysoki popyt na kompetencje z obszaru bezpieczeństwa IT, a także zmiany gospodarcze sprawiają, że polskie firmy mają coraz większe problemy z zatrudnieniem i utrzymaniem niezbędnej liczby specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa, ale też sfinansowaniem zakupu zaawansowanych zabezpieczeń, a nawet zapewnieniem aktualności posiadanych rozwiązań.

Brak mechanizmów skoncentrowanych na kompletnej ochronie całego środowiska, w tym danych i brzegu sieci, niewystarczające zabezpieczenia na wypadek ataku lub awarii, ale też rosnąca złożoność środowisk aplikacyjnych, to tylko niektóre z typowych wyzwań wewnętrznych wpływających negatywnie na możliwość zapewnienia odporności firmowej infrastruktury. Mnogość potrzeb utrudnia rozeznanie się w sytuacji, właściwe określenie priorytetów i kierunków działania. W takich realiach konieczne okazuje się wykorzystanie wsparcia zewnętrznych specjalistów. Tego typu wsparcie zapewnia zespół Integrated Solutions.

Ułatwienie na drodze do bezpieczeństwa

W ramach architektury referencyjnej CYFROWY NIEZBĘDNIK oferowane są urządzenia, oprogramowanie, a także oparte na dobrych praktykach usługi i procedury pozwalające na zaplanowanie, wdrożenie i utrzymanie infrastruktury IT przystającej do potrzeb m.in. w zakresie stabilności i bezpieczeństwa. Przede wszystkim jest to jednak kompleksowe wsparcie na poziomie analiz potrzeb, definiowania priorytetów i wyboru narzędzi pozwalających wzmocnić odporność organizacji w wymiarze IT.

Architektura referencyjna CYFROWY NIEZBĘDNIK została zaprojektowana z myślą o małych i średnich firmach, a także instytucjach publicznych, które potrzebują skutecznej, wielowymiarowej i efektywnej kosztowo ochrony przed dzisiejszymi wyzwaniami w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Co ważne, CYFROWY NIEZBĘDNIK zapewnia dowolność w doborze producentów technologii i pozwala na stworzenie skalowalnego systemu zabezpieczeń odpowiadającego posiadanym rozwiązaniom, potrzebom oraz możliwościom danej organizacji, także finansowym. To m.in. mechanizmy chroniące brzeg firmowej sieci, rozwiązania gwarantujące ciągłość działania organizacji w razie ataku lub awarii firmowej infrastruktury, a także sprawdzone sposoby na uniknięcie problemów z wydajnością, bezpieczeństwem oraz dostępnością istotnych aplikacji i danych.

Szukasz sposobu na zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości działania Twojej firmy? Skontaktuj się z nami!


[1] Źródło: Krajobraz bezpieczeństwa polskiego internetu w 2022 roku – raport roczny CERT Polska, https://www.gov.pl/web/baza-wiedzy/krajobraz-bezpieczenstwa-polskiego-internetu-w-2022-roku–raport-roczny-cert-polska

Szukasz podobnych rozwiązań dla swojej organizacji?

© Integrated Solutions sp. z o.o.