Radosław Trznadel

Radosław Trznadel związany jest z Integrated Solutions od 2014 roku, początkowo pełniąc rolę Dyrektora Finansowego spółki. Od 1 sierpnia 2019 dołączył do zarządu Integrated Solutions, tym samym obejmując stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych. Do Grupy Kapitałowej Orange Polska dołączył w 2008 roku, pracował m.in. jako Dyrektor Kontrolingu Obszaru Operacji, gdzie odpowiadał za finanse struktur Sieci, Technicznej Obsługi Klienta, IT, R&D oraz Relacji z Klientami – Operatorami (LOB Wholesale). Poza nadzorem nad wynikami finansowymi, z sukcesem wspierał różnorodne inicjatywy i projekty biznesu w tych obszarach.

Swoją karierę zawodową Radosław Trznadel rozpoczynał w firmie Philip Morris Polska S.A. gdzie w latach 2000-2008 zajmował się analizą biznesową, a następnie Kontrolingiem Sprzedaży i Marketingu.
Od 2010 roku jest członkiem międzynarodowego stowarzyszenia biegłych rewidentów księgowych ACCA.

Radosław Trznadel ukończył studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia na UFSIA University w Antwerpii.
© Integrated Solutions sp. z o.o.