Architektury

Bezpieczeństwo urządzeń końcowych to podstawa budowania odporności biznesowej

Człowiek jest najsłabszym ogniwem w zakresie bezpieczeństwa środowisk IT. Od zapewnienia skutecznej ochrony aplikacji, danych i tożsamości użytkowników już na poziomie urządzeń, których używają podczas codziennej pracy mogą zatem zależeć: ciągłość działania, wiarygodność i pozycja rynkowa każdej niemal organizacji.

Nie bez powodu aktualne podejście do zapewnienia cyberbezpieczeństwa oraz odporności biznesu koncentruje się wokół pracowników – ich tożsamości, uprawnień, a także urządzeń, z których korzystają w pracy. Jest to efektem zachodzących obecnie zmian w funkcjonowaniu większości organizacji na świecie, a także – nowych metod i wektorów ataku stosowanych przez cyberprzestępców.

Towarzyszące pandemii COVID-19 potrzeby w pełni zdalnego dostępu do danych i aplikacji wymusiły odejście od tradycyjnych metod ochrony środowisk IT opartych na izolacji firmowej infrastruktury i zabezpieczeniach na styku ze światem zewnętrznym.

Tymczasem, model pracy zdalnej i hybrydowej był często wprowadzany pod presją czasu i w oparciu o uproszczone rozwiązania techniczne oraz procesowe, które do tej pory w wielu firmach i instytucjach nie zostały uporządkowane, ani sprofesjonalizowane.

Nowe potrzeby i wyzwania

Z drugiej strony, cyberprzestępcy sięgają po coraz bardziej złożone i wyrafinowane metody ataków wymierzonych w użytkowników biznesowych. Szczególnie istotnym wektorem ataków są właśnie urządzenia końcowe, zwłaszcza te, wykorzystywane również do celów prywatnych.

Przykładami takich zagrożeń jest malware, aplikacje szpiegowskie kradnące hasła oraz dane, a także ransomware. Dodatkowo, w ostatnich miesiącach radykalnie rośnie skala ataków prowadzonych z użyciem sztucznej inteligencji. AI pozwala cyberprzestępcom zwiększyć skuteczność podejmowanych działań. Tymczasem, z analiz Ponemon Institute wynika, że już na początku pandemii udanych ataków na urządzenia końcowe doświadczało średnio dwie na trzy (68%) organizacje[1].

W rezultacie, każde niewłaściwie chronione urządzenie końcowe – firmowy laptop, komputer stacjonarny w domu, a nawet prywatny smartfon czy tablet, mogą stanowić wyłom w firmowej architekturze bezpieczeństwa IT.

Naturalna jest zatem potrzeba zabezpieczenia urządzeń końcowych. Wspomniane analizy Ponemon Institute wskazują, że nawet 80% zakończonych powodzeniem ataków wykorzystuje nieznane wcześniej podatności. O ile więc nieaktualny system operacyjny i aplikacje zainstalowane w pamięci urządzenia używanego na potrzeby służbowe mogą stanowić zagrożenie w kontekście cyberbezpieczeństwa całej organizacji, to potrzebne staje się ciągłe monitorowanie środowiska IT pod kątem potencjalnych ataków.

Wyzwania praktyczne i regulacyjne

O rosnącym znaczeniu cyberbezpieczeństwa świadczą także kolejne regulacje branżowe oraz te obowiązujące w Unii Europejskiej. Dyrektywy takie jak DORA czy NIS2 obligują poszczególne organizacje do wdrożenia stosownych zabezpieczeń pod rygorem konsekwencji prawnych i finansowych.

Jednocześnie, zapewnienie ciągłej aktualności i należytej odporności wszystkich komponentów środowiska aplikacyjnego na urządzeniach wykorzystywanych przez pracowników nie jest zadaniem trywialnym. Nie bez znaczenia są tu: wysoka złożoność i dynamika zmian w firmowych środowiskach IT, oczekiwania i przyzwyczajenia użytkowników, zmienność potrzeb biznesowych, a także dostępność kompetencji z obszaru cybersec.

Kompleksowe rozwiązanie do ochrony stacji roboczych

Odpowiedzią na te realia jest architektura referencyjna BEZPIECZNY PRACOWNIK, która obejmuje m.in. funkcjonalności ochrony dostępu, aplikacji, danych oraz poczty e-mail; wykrywania potencjalnych ataków oraz stałej, całościowej analizy zdarzeń i skoordynowanego reagowania w ramach całego środowiska IT. Pozwala zatem zbudować kompleksowy i przystający do dzisiejszych zagrożeń system zabezpieczeń.

Architektura BEZPIECZNY PRACOWNIK została opracowana po to, aby pomóc każdej firmie – niezależnie od jej środowiska informatycznego i skali działania – ochronić użytkowników oraz ich urządzenia przed nawet najbardziej zaawansowanymi i złożonymi zagrożeniami w sposób dopasowany do potrzeb i specyfiki działania organizacji, a także regulacji, którym podlega.

Chcesz poprawić bezpieczeństwo urządzeń końcowych w Twojej organizacji? Skontaktuj się z nami!


[1] Źródło: The Third Annual Study on the State of Endpoint Security Risk, Ponemon Institute, 2020

Szukasz podobnych rozwiązań dla swojej organizacji?

© Integrated Solutions sp. z o.o.