Cloud

Cztery najważniejsze etapy wdrażania infrastruktury IT jako usługi

Nikt nie ma już wątpliwości, że przepustką do biznesu przyszłości jest cyfrowa transformacja, a pytanie nie brzmi “czy”, ale jak modernizować infrastrukturę IT w przedsiębiorstwie. Żeby zachować konkurencyjność na rynku, duże i małe organizacje muszą działać elastycznie i szybko reagować na zmiany.

W takim otoczeniu chmura już nie jest opcją – jest koniecznością. Zastosowanie tego rozwiązania pozwala na:

 • szybsze wdrażanie projektów
 • oferowanie produktów lepszej jakości
 • większą wydajność operacyjną oraz przejrzystość finansową.

Zapotrzebowanie na chmurę jest jednak zróżnicowane w zależności od branży, obciążenia i modelu biznesowego. Przedsiębiorstwa korzystają z bogatej oferty chmury publicznej, ale często potrzebują też rozwiązań lokalnych. Jak wynika z badań firmy badawczej Gartner, jeszcze w tym roku ponad 75 proc. średnich i dużych organizacji przyjmie model multi-cloud lub hybrydowy[1].

Tu pojawia się wyzwanie w postaci optymalizacji kosztów i dopasowania narzędzi do potrzeb konkretnej firmy. W przypadku chmury hybrydowej, gdy integracja uwzględnia zarówno usługi chmurowe, jak i warstwę sprzętową, pojawia się obawa o przeinwestowanie środków na zasoby, które są niewykorzystywane, a także o dublowanie narzędzi i wydatków oraz o zapewnienie kontroli nad złożonym środowiskiem.

Od czego więc przedsiębiorca powinien zacząć planowanie wdrożenia lokalnego rozwiązania chmurowego?

Przede wszystkim powinien zdecydować się na konkretny model pozyskiwania zasobów IT.
Do najbardziej popularnych należą:

 • model tradycyjny (wydatki kapitałowe)
 • chmura publiczna (model abonamentowy lub model płatności, zgodny z rzeczywistym użyciem)
 • chmura lokalna (elastyczny model konsumpcji).

To ostatnie rozwiązanie oferuje korzyści przypisane chmurze publicznej (płatności zgodne z rzeczywistym zużyciem, elastyczność, uproszczone zarządzanie), a jednocześnie zapewnia dodatkową kontrolę dzięki bezpośredniej obsłudze centrów danych lub rozwiązań brzegowych.

Wdrożenie chmury lokalnej z wykorzystaniem rozwiązań HPE obejmuje m.in.

 • elastyczną alokację obciążenia
 •  wykorzystanie zasobów partnerów IT
 •  wykorzystanie zasad ITIL
 •  praktyki w zakresie usług operacyjnych oraz finansowanie infrastruktury w modelu usługowym.

Po prostu pozwala korzystać z zasobów IT na własnych warunkach

Gdy już przedsiębiorca zdecyduje się na model ITaaS (IT as a service), powinien szczegółowo zaplanować każdy etap przestawiania firmy z tradycyjnej organizacji IT. Określić jakie są jego najważniejsze cele biznesowe i jaką rolę w ich osiąganiu odgrywa IT.  Następnie ustalić zakres pracy tak, by prowadzić je na najlepiej dopasowanych platformach, zapewniając ochronę własności intelektualnej, bezpieczeństwo i ład korporacyjny. Takie podejście powinno być punktem wyjścia do kolejnych działań, które możemy podzielić na cztery etapy.

Wdrożenie infrastruktury IT krok po kroku

 1. Kluczem do wdrożenia infrastruktury IT jako usługi jest odpowiednie połączenie wielu składników (Right Mix). Mając do wyboru wiele technologii i narzędzi, wybór tych optymalnych dla konkretnego biznesu nie jest prosty. Zwłaszcza, że nie w każdej branży sprawdzą się te same rozwiązania. Dokładne dopasowanie technologiczne to pierwszy krok do tego, by zbudować środowisko efektywne kosztowo i procesowo, cechujące się wydajnością, zwinnością i proaktywnym podejściem do skalowania. Jeśli mamy już ten efekt, więcej zasobów IT można przeznaczyć na innowacje i zapewnienie potrzeb biznesowych.
 1. Wdrożenie procesów skalowania na żądanie w ramach modelu hybrydowej chmury typu wszystko-jako-usługa (EaaS). Przyjęcie modelu konsumpcji w środowisku lokalnym powinno być poprzedzone poznaniem potrzeb i mapowaniem, a następnie planowaniem portfela, mapowaniem migracji platformy w środowisku lokalnym i poza nim, by wreszcie zapewnić odpowiednią pojemność zasobów IT w celu zaspokojenia potrzeb.
 1. Optymalizacja umiejętności w organizacji. Podstawowym wyzwaniem dla firm jest realizacja celów rozwojowych przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów oraz optymalnym wykorzystaniu istniejących zasobów. Ich rzetelna ocena jest kluczem do osiągnięcia najlepszej możliwej efektywności i wykorzystania fachowej wiedzy już dostępnej w firmie.
 1. Ocena modelu operacyjnego organizacji w celu uproszczenia infrastruktury IT. Kwestię przestojów i dużego zaangażowania pracowników w rozwiązywanie bieżących problemów pomogą rozwiązać nowe podejścia, jak analiza prognostyczna i proaktywne wsparcie. 

Każdy z tych czterech etapów może przebiegać inaczej w zależności od potencjału i celu organizacji. Do najważniejszych wyzwań, takich jak optymalizacja zatrudnienia i procesów czy proaktywne zarządzanie pojemnością i kosztami IT można podchodzić wybierając z szerokiej oferty rozwiązań dostępnych na rynku. Korzystanie z zasobów na żądanie to jedno z tych najbardziej elastycznych i dających realne oszczędności.

W tym segmencie HPE oferuje HPE GreenLake, pozwalające szybko uprościć procesy i osiągać satysfakcjonujące wyniki. To zestaw rozwiązań umożliwiających korzystanie z aplikacji i danych na podobieństwo chmury. Dzięki modelowi subskrypcyjnemu (koszty uzależnione od poziomu wykorzystania), klienci uzyskują elastyczność porównywalną do chmury publicznej, przy dużo niższych kosztach. Mają też pewność, że w przypadku wzrostu zapotrzebowania zostaną im udostępnione dodatkowe zasoby.   

Integrated Solutions posiada w portfolio pełny pakiet usług i rozwiązań HPE, w tym opisane tu HPE GreenLake. Doświadczeni eksperci pomogą wybrać model najlepiej odpowiadający potrzebom firmy. Zapraszamy do kontaktu.


[1] https://www.gartner.com/en/conferences/apac/infrastructure-operations-cloud-india/featured-topics/cloud

Szukasz podobnych rozwiązań dla swojej organizacji?

© Integrated Solutions sp. z o.o.