Cloud

Efektywność energetyczna naszej chmury i obiektów Data Center

Dokładamy wszelkiej staranności, aby w obszarze chmury Integrated Computing, dostarczanej przez nas z obiektów Data Center Orange, działać zgodnie z przyjętą strategią zrównoważonego rozwoju –  IS goes greenOrange goes green. Co robimy, aby w tym zakresie ograniczać negatywny wpływ naszej działalności na środowisko?

Dokumentujemy pochodzenie „green” naszej energii elektrycznej:

 • dokonujemy wewnętrznej alokacji energii odnawialnej. Przede wszystkim zapewniamy 100% energii odnawialnej dla Centrów Danych ( w tym dla Warsaw Data Hub w Łazach k/o Warszawy, Centrum Przetwarzania Danych w Łodzi, Data Center Natolin w Warszawie), a także na potrzeby funkcjonowania Orange Flex – pierwszej w Polsce neutralnej klimatycznie usługi telekomunikacyjnej.
 • trzy z naszych obiektów Data Center i główna siedziba Orange Polska mają własne farmy fotowoltaiczne. Zapewniają one dodatkową generację energii odnawialnej. Funkcjonują w modelu Solar-as-a-service, a ich wolumeny pokrywają część zapotrzebowania obiektów ( ze względu na ograniczone powierzchnie nie mogą zapewnić całości).
 • kontynuujemy  transformację źródeł pochodzenia wykorzystywanej energii. Od 2022 Orange Polska podpisał już cztery wieloletnie umowy zakupowe (tzw PPA). Dzięki temu w 2023 75% wykorzystywanej przez nas energii pochodzi ze źródeł odnawialnych.  Orange jest pierwszym operatorem telekomunikacyjnym w Polsce, który w 2020 zawarł tzw. umowę PPA (czyli umowę długoterminowego zakupu energii odnawialnej bezpośrednio od jej producenta). Z powstałych dzięki niej dwóch farm wiatrowych w Wielkopolsce zaczął w 2021 płynąć prąd. Dzięki temu Orange nie tylko zapewnia sobie dostęp do odnawialnych źródeł energii w długim okresie, ale też wspiera nowe inwestycje w OZE w Polsce.

Optymalizujemy zużycie energii w Data Center:

 • używamy wydajnego energetycznie sprzętu w infrastrukturze technicznej. Jednym z przykładów jest klimatyzacja z funkcjonalnością „free cooling”
 • korzystamy z efektywnych energetycznie serwerów od dostawców dbających o kwestie środowiskowe
 • na bieżąco, w trybie 24/7, monitorujemy pracę infrastruktury, aby móc odpowiednio wcześnie zareagować np. na nadmiarowe zużycie energii.

Dbamy o środowisko:

 • w naszych Centrach Danych wykorzystujemy obieg szarej wody
 • w nowych i remontowanych urządzeniach klimatyzacyjnych używamy wyłącznie czynnika chłodniczego przyjaznego dla środowiska
 • monitorujemy i zgłaszamy wszystkie emisje, również te wynikające z ewentualnych rozszczelnień instalacji gaśniczej lub klimatyzacji.

Wspieramy naszych klientów w procesie zielonej transformacji:

 • promujemy chmurę, która jako rozwiązanie oparte na wirtualizacji jest bardziej przyjazna dla klimatu niż klasyczne serwerownie
 • klientom naszej chmury udostępniamy na żywo statystyki zużycia energii poszczególnych maszyn wirtualnych
 • oferujemy usługi „Przegląd środowiska teleinformatycznego” i „Automatyzacja środowisk IT”, które pomagają nabyć wiedzę o własnym środowisku i jego nadmiarowych zasobach oraz wdrożyć mechanizmy skalujące w zależności od bieżącego zapotrzebowania.

Działamy systemowo:

 • troska o klimat jest szczególnie istotna w podejmowanych przez nas decyzjach biznesowych. W 2022 roku przyjęliśmy w Integrated Solutions strategię ESG, która zobowiązuje nas do identyfikowania niekorzystnego wpływu naszej działalności na środowisko i poprawiania skuteczność działań w tym zakresie. Mamy świadomość, jak ważną rolę w zmniejszeniu skutków zmian klimatycznych pełni sektor technologiczny, dlatego nasze cele biznesowe realizujemy z poszanowaniem zasad ekologii i w harmonii z otoczeniem
 • Orange Polska do 2040 roku zamierza osiągnąć neutralność klimatyczną (net zero carbon) dla wszystkich emisji – nie tylko dla własnych, ale i dla całego łańcucha wartości (zakresy 1, 2 i 3 wg Protokołu GHG). To o dekadę wcześniej, niż przewiduje w ramach Zielonego Ładu Unia Europejska i rekomenduje operatorom telekomunikacyjnym międzynarodowa organizacja GSMA. Cele klimatyczne Grupy Orange są potwierdzone naukowo i zakładają w przeważającej mierze realne redukcje emisji (ok. 90% drogi do celu) tylko w niewielkim stopniu (do 10% w perspektywie 2040) uzupełnione kompensacją
 • podejście #OrangeGoesGreen to wymierne, realne i ambitne cele klimatyczne w krótkim (2025) i średnim (2030) horyzoncie czasowym. Obejmują one wszystkie zakresy emisji (własne i łańcucha wartości), w pełni wpisują się w globalną strategię klimatyczną Grupy Orange i prowadzą do net zero carbon w roku 2040.

Zachęcamy do obejrzenia prezentacji Konrada Gawdy z konferencji „Best in Cloud”, w której Konrad opowiada o wyzwaniach klimatycznych, nie tylko w obszarze chmury i data center.

Szukasz podobnych rozwiązań dla swojej organizacji?

© Integrated Solutions sp. z o.o.