Architektury

Hybrydowe centrum danych, czyli zasoby lokalne i publiczna chmura w jednym

Dane są paliwem biznesu XXI wieku. Od możliwości ich pozyskiwania, zgromadzenia, przetworzenia i właściwego wykorzystania zależy dziś powodzenie wielu inicjatyw biznesowych. Danych przybywa jednak w tempie wykładniczym. Podobnie szybko rosną związane z nimi potrzeby. W tym kontekście ciekawym rozwiązaniem okazuje się budowanie centrum danych w sposób hybrydowy.

Wzrost skali wykorzystania danych jest widoczny we wszystkich sektorach gospodarki. Oparte na danych innowacje otwierają nowe możliwości rozwoju i skalowania biznesu. Powodują jednak presję na możliwości dopasowania infrastruktury IT do zmieniających się potrzeb i to w realiach nieustającej optymalizacji kosztowej. Należy nie tylko zapanować nad coraz bardziej licznymi zbiorami danych i zadbać o ich bezpieczeństwo, ale przede wszystkim zapewnić możliwość ich efektywnego użycia.

W takich warunkach tradycyjne podejście do zakupu serwerów czy pamięci masowych okazuje się niewystarczające. Konieczne staje się zastosowanie rozwiązań, które zapewnią dopasowanie zasobów do potrzeb przy jednoczesnej optymalizacji oraz kontroli kosztów. Kolejnym wyzwaniem jest umiejętność efektywnego zarządzania coraz bardziej złożonymi środowiskami IT – i to wobec potężnej luki kompetencyjnej i presji płacowej.

Sposób na płynne gospodarowanie zasobami

Na takie potrzeby dobrze odpowiadają dwie kategorie rozwiązań: infrastruktura hiperkonwergentna oraz publiczna chmura obliczeniowa. Z osobna zapewniają one m.in. łatwość zarządzania elementami nowoczesnego środowiska IT oraz ich skalowania w granicach danej infrastruktury lokalnej lub platformy chmurowej.

Połączenie hiperkonwergencji na poziomie lokalnego centrum danych z elastycznością publicznej chmury obliczeniowej otwiera szereg nowych możliwości. Model hybrydowy pozwala zachować korzyści typowe dla własnego środowiska, w tym przewidywalność kosztową oraz pełną kontrolę nad zasobami i danymi, podczas gdy chmura publiczna zapewnia wymaganą skalowalność zasobów w miarę pojawiających się potrzeb.

Właśnie na takim podejściu opiera się architektura referencyjna HYBRYDOWE CENTRUM DANYCH dla chmury Azure, zbudowana z wydajnej, lokalnej infrastruktury hiperkonwergentnej natywnie połączonej z niezawodną chmurą publiczną Microsoft. Nasze autorskie rozwiązanie gwarantuje nie tylko wysoką efektywność i elastyczność działania, ale także zgodność z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i wymogami regulacyjnymi dotyczącymi ochrony danych (m.in. dzięki funkcji Cryptographic Key Management w najwyższym standardzie wymaganym przez KNF).

Elastyczność, stabilność i szybkość platformy Azure we własnym data center

Nasza architektura referencyjna jest oparta na sprawdzonych i gotowych do wykorzystania rozwiązaniach. Zapewnia gotowy do wdrożenia i łatwy w dostosowaniu do indywidualnych potrzeb fundament, pozwalający na uruchomienie w pełni hybrydowej infrastruktury data center lub modernizację istniejącego centrum danych.

HYBRYDOWE CENTRUM DANYCH dla chmury Azure zapewnia m.in. zautomatyzowaną wirtualizację zasobów i łatwy dostęp do nowoczesnych usług chmurowych bez potrzeby migracji istniejących systemów. Jest również sposobem na odejście od tradycyjnego modelu zakupów zasobów serwerowych, zakładającego nadmiarowość inwestycji tak, aby była w stanie sprostać przewidywanym pikom obciążenia.

Wykorzystanie zasobów chmury obliczeniowej Microsoft Azure jako natywnego uzupełnienia zasobów firmowego centrum danych sprawdzi się w wielu scenariuszach, w tym na potrzeby:

  • łatwego dopasowywania zasobów IT do bieżących potrzeb
  • wykorzystania usług unikalnych dla chmury
  • zapewnienia skalowalności infrastruktury stacji roboczych
  • uruchomienia wirtualnego centrum zapasowego
  • ułatwienia procesów zarządzania zasobami
  • modernizacji firmowego centrum danych

Zalety publicznej chmury we własnym centrum danych

HYBRYDOWE CENTRUM DANYCH dla chmury Azure to doskonałe rozwiązanie nie tylko dla organizacji, które poszukują sposobu na ograniczenie kosztów, ale także dla tych, które ze względu na wysokie tempo rozwoju, sezonowość biznesu czy działalność rozproszoną geograficznie, chcą poprawić skalowalność i elastyczność swojej infrastruktury.

 Nasza architektura referencyjna sprawdzi się także w organizacjach, które zamierzają unowocześnić infrastrukturę IT i wykorzystać możliwości chmury obliczeniowej, ale są ograniczone kwestiami regulacyjnymi lub chcą uniknąć uciążliwej migracji systemów;

Masz pytania? Chcesz wiedzieć, co możemy zrobić dla Twojego centrum danych? Skontaktuj się z nami.

Szukasz podobnych rozwiązań dla swojej organizacji?

© Integrated Solutions sp. z o.o.