Archiwalne

Integrated Solutions dla „Cyfrowych Mazur”

Pierwsza chmura komercyjna, pierwsze security w chmurze i pierwsza sieć MPLS dla 12 samorządów jako sieć dostępowa do zasobów chmurowych

W ramach projektu „Cyfrowe Mazury” podpisaliśmy umowę ze Stowarzyszeniem Wielkich Jezior Mazurskich 2020. Przedmiotem postępowania jest dostarczenie Platformy eUsług w chmurze komercyjnej. To pionierski projekt na rynku samorządowym – pierwsze w Polsce wykorzystanie usługi w modelu Platform as a Service, pierwszy projekt traktujący security jako usługę w chmurze i pierwsza wydzielona sieć MPLS dla 12 samorządów jako sieć dostępowa do zasobów chmurowych. Liderem Projektu jest Gmina Miejska Giżycko.

Do projektu „Cyfrowe Mazury” przystąpiło 12 samorządów z grupy 16, które działają w Stowarzyszeniu Wielkich Jezior Mazurskich 2020 (Gmina Miasto Giżycko; Gmina Giżycko; Gmina Miłki; Gmina Orzysz; Gmina Ruciane Nida; Gmina Mikołajki; Gmina Miasto Mrągowo; Gmina Mrągowo; Gmina Ryn; Gmina Pozezdrze; Powiat Giżycki; Gmina Węgorzewo). Projekty, które będą realizowane od 2018 roku, a finansowane są ze środków Ministerstwa Cyfryzacji tj. Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa oraz ze środków Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) w województwach w ramach działania 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych będą wymagały takich referencji i kompetencji technologicznych.

W przyszłości w ramach programów planowane jest wdrożenie EZD RP, czyli systemu elektronicznego zarządzania dokumentacji jako chmurowego rozwinięcia funkcjonującego w administracji EZD PUW (system elektronicznego zarządzania dokumentacją podlaskiego urzędu wojewódzkiego).

W ramach projektu zostanie także utworzony m.in. pierwszy dla 12 samorządów helpdesk jako centrum kompetencji odpowiedzialnych za wsparcie IT. Jednolita struktura sieci LAN, jednolity system EZD i model integracji z systemami dziedzinowymi różnych producentów. Co nie bez znaczenia – IS dostarczy wspólne procedury RODO i jednolity model backupu danych. Ponadto, skalowalny model maszyn wirtualnych i przestrzeni dyskowej dla dowolnej liczby e-usług, przy najniższym koszcie wykonania w przeliczeniu na jedną e-usługę, z możliwością rozbudowy i wykorzystania do tworzenia np. sieci edukacyjnej, monitoringu publicznego, e-zdrowia czy digitalizacji archiwów i zbiorów bibliotecznych itp.

– Realizowane przez Integrated Solutions rozwiązanie techniczne projektu Cyfrowe Mazury wpisuje się w koncepcję, która umożliwia stworzenie standardu skalowalnej platformy sprzętowej dla administracji oraz pozwala na wykorzystanie komercyjnych zasobów chmurowych dla usług bezpieczeństwa i składowania danych. Biorąc to pod uwagę, projekt ma kluczowe znaczenie ze względu na możliwe wykreowanie powtarzalnego standardu obsługi informatycznej w administracji – powiedział Zastępca Burmistrza Giżycka, Roman Łożyński

– Jesteśmy zaszczyceni, że możemy realizować pionierski na polskim rynku samorządowym projekt technologiczny. Mamy nadzieję, że wniesie nowy standard i wierzymy, że nasze rozwiązanie przyniesie długofalowe korzyści dla Regionu Mazurskiego – powiedział Marcin Dżoga, Wiceprezes Integrated Solutions.

Szukasz podobnych rozwiązań dla swojej organizacji?

© Integrated Solutions sp. z o.o.