Cloud

Jak za pomocą technologii kontenerowej uruchomić maszyny wirtualne? Poznaj Red Hat OpenShift Virtualization

Red Hat OpenShift to opracowana przez liderów społeczności Open Source wiodąca platforma Kubernetes klasy Enterprise. Zawiera ona wszystkie istotne elementy niezbędne do tworzenia, wdrażania oraz utrzymania projektów opartych zarówno o chmurę prywatną i hybrydową, jak również tych działających na brzegu sieci.

 Platforma zapewnia środowisko wykonawcze dla kontenerów, maszyn wirtualnych, a także narzędzia do zarządzania warstwą sieciową oraz do monitorowania. Posiada również elementy takie jak rejestr kontenerów, mechanizmy uwierzytelniania i nadawania uprawnień. Wszystkie te komponenty podlegają wspólnej procedurze testów pod kątem ujednoliconych operacji na kompleksowej platformie Kubernetes.

Komponenty ekosystemu OpenShift Container Platform (OCP)

Openshift Virtualization

Openshift Virtualization to element składowy platformy Red Hat OpenShift Container Platform, który umożliwia uruchamianie maszyn wirtualnych, wykorzystując dobrodziejstwa technologii kontenerowych.

Rozwiązanie to, zbudowane na projekcie KuberVirt, zapewnia natywną wirtualizację środowisk kontenerowych w oparciu o Kernel based Virtual Machine (KVM). Dzięki temu otrzymujemy platformę (OpenShift Container Platform), pozwalającą skupić się bardziej na tworzeniu i hostowaniu aplikacji, niż  na utrzymaniu środowisk wirtualnych czy kontenerowych. Umożliwia to programistom oraz działom operacyjnym uruchamianie maszyn wirtualnych, kontenerów, a także aplikacji w trybie serverless i zarządzanie nimi z poziomu jednej platformy przy użyciu tych samych narzędzi.

W efekcie zespoły te są w stanie szybciej optymalizować usługi i dostarczać zróżnicowane aplikacje, bazując na ujednoliconym środowisku.

Architektura logiczna rozwiązania

OpenShift Virtualization, wspierając systemy operacyjne Linux oraz MS Windows, umożliwia nie tylko powoływanie nowych maszyn na platformie Red Hat OpenShift, lecz także ich migrację z obecnie wykorzystywanych platform wirtualizacyjnych takich jak: VMware vSphere, Red Hat Virtualization, czy też Red Hat OpenStack. Dzięki dostępnemu kreatorowi, który automatyzuje import istniejących maszyn wirtualnych, znacznie usprawniony jest proces migracji środowisk aplikacyjnych w trybie Lift and Shift, czyli bez konieczności ich natychmiastowego przebudowywania do modelu chmurowego.

Kreator importu maszyn wirtualnych

Możliwość uruchamiania maszyn wirtualnych zarówno dla nowych, jak i istniejących środowisk aplikacyjnych czyni platformę Red Hat OpenShift wyjątkowym rozwiązaniem, pozwalającym na hostowanie obciążeń zawierających zarówno środowiska wirtualne, kontenerowe, jak i te typu serverless. Zdolność ta pozwala działom deweloperskim na budowanie, wdrażanie oraz dostarczanie aplikacji w zautomatyzowanym procesie Continuous Integration/Continuous Delivery (CI/CD) zgodnym ze standardami, politykami bezpieczeństwa czy też operacyjnymi, obowiązującymi w organizacji.

Z drugiej strony działy operacyjne zarządzają całym środowiskiem Red Hat OpenShift w ujednolicony sposób, z poziomu jednego interfejsu, bez konieczności ciągłego przełączania się pomiędzy różnymi narzędziami i nie ryzykując, że wprowadzone zmiany w jednym środowisku będą miały wpływ na funkcjonowanie drugiego.

Widok na maszyny wirtualne w konsoli OCP

Wiele organizacji posiada rozbudowane środowisko wirtualne utrzymujące szereg aplikacji wspierających biznes. W większości przypadków podejście zakładające migrację całości do modelu kontenerowego jest mało realne lub zbyt czasochłonne. Wykorzystując wirtualizację zawartą na platformie Red Hat OpenShift możemy określić realną i niewymagającą gwałtownych zmian ścieżkę migracji środowiska aplikacyjnego, która otwiera nowe możliwości dalszego rozwoju aplikacji w modelu natywnym dla środowisk chmurowych.

Również w przypadku, gdy część maszyn wirtualnych nigdy nie będzie zmigrowana do kontenerów, umieszczenie ich na tej samej platformie, która hostuje nasze kontenery i zarządzanie nimi w identyczny sposób, znacznie upraszcza działania związane z codziennym ich utrzymaniem, a także znacząco podnosi poziom bezpieczeństwa w środowisku.

Budowanie ekosystemów aplikacyjnych w oparciu o Red Hat OpenShift Container Platform, w przeciwieństwie do środowisk skupionych natywnie na maszynach wirtualnych, zapewnia perspektywiczny i zrównoważony model, w którym wytwarzanie i utrzymanie aplikacji będzie maksymalnie zautomatyzowane, efektywne oraz zgodne z politykami obowiązującymi w środowisku. I to niezależnie od tego czy będą one skonteneryzowane czy tylko zwirtualizowane.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o platformie Red Hat Openshift, zachęcamy do kontaktu: ProfessionalServices@i-s.com.pl

Szukasz podobnych rozwiązań dla swojej organizacji?

© Integrated Solutions sp. z o.o.