Backup

Nowoczesne data center – dlaczego warto przechowywać w nim dane

Danych coraz więcej

Dane są dziś motorem napędzającym wszystkie gałęzie gospodarki. Z wielkim prawdopodobieństwem można założyć, że ich ilość (generowana, przesyłana i gromadzona)  będzie rosnąć wykładniczo. W roku 2020 było ich ok. 45 zettabajtów czyli bilionów gigabajtów. Wg IDC każdego roku średnio o 23 proc. rośnie ich ilość, przy czym firmy produkują je w szybszym tempie (28 proc.) niż konsumenci.

Co to oznacza dla operatorów centrów danych? Z jednej strony – duży popyt na usługi kolokacyjnei chmurowe. Z drugiej – wyzwanie i odpowiedzialność. Gromadzone przez firmy dane niepostrzeżenie stały się sercem i mózgiem każdej organizacji. Wyzwaniem dla przedsiębiorstw jest jednak ich przechowanie, zapewnienie ich dostępności i bezpieczeństwa i, co równie ważne, możliwość analizy i wyciągania wniosków.


Czy  w takim razie firmy powinny inwestować we własne data center lub serwerownie, czy jednak powierzać przechowywanie danych wyspecjalizowanym dostawcom takich usług?

Własna serwerownia – wyzwania

Przyjrzymy się kilku ważnym aspektom związanym z utrzymaniem na odpowiednim poziomie własnego DC:

  • Wysoki koszt – w grę wchodzą koszty: inwestycji, modernizacji, zasilania i chłodzenia, wsparcia technicznego oraz bieżącej obsługi.
  • Bezpieczeństwo –  utrzymywanie serwerowni we własnej siedzibie firmy oznacza ryzyko utraty danych np. w wyniku włamania i kradzieży urządzeń, pożaru, zalania i innych losowych zdarzeń, związanych m.in. z ludzką niefrasobliwością. Oczywiście, można się od nich ubezpieczyć, ale to jeszcze bardziej podnosi koszt utrzymania własnego systemu przetwarzania i przechowywania informacji.
    Nie zapominajmy również o zagrożeniu cyberatakami. Firmowy dział IT musi być w stanie pełnej gotowości, o każdej porze dnia i nocy, a kopie zapasowe powinny być przechowywane poza firmą. To kolejny koszt. Jeśli dojdzie do udanego cyberataku, np. za pomocą ransomware, to jedynym rozwiązaniem może być sięgnięcie po backup przechowywany niezależnie.
  • Łączność – słabym punktem utrzymywania własnego centrum danych często jest także… dostęp do internetu. Zazwyczaj własna serwerownia podłączona jest do internetu usługą pochodzącą od tego samego dostawcy, który zapewnia połączenie firmy ze światem. Jest to rozwiązanie optymalne kosztowo, dopóki nie dojdzie do jego awarii. Dla wielu firm, zwłaszcza tych  z branży e-commerce, każda przerwa w dostępie do internetu oznacza wymierną stratę.
    To samo się dotyczy łącz transmisji danych sieci korporacyjnej np. pomiędzy oddziałami firmy, powszechnie wszystkie one finalnie bazują na tym samym pojedynczym łączu do własnej serwerowni. Zgoła inaczej z punktu niezawodności i przepustowości to wygląda, gdy infrastruktura firmowa jest w profesjonalnym DC, a sieć korporacyjna budowana jest o rozległą, redundantną i wydajną sieć operatora. W taki podejściu do dyspozycji mamy zarówno ciemne włókna światłowodowe, jak i usługi warstw aktywnych – DWDM, Ethernet i IP/MPLS oraz gotowe usługi Metro lub VPN.
  • Zasilanie a warunki środowiskowe – podobnie jak z łącznością wygląda kwestia gwarancji zasilania, które jest niezbędne dla samych serwerów i sprzętu IT ale i wszystkich systemów technologicznych zapewniających odpowiednie warunki środowiskowe jak wentylatory, klimatyzacja oraz systemy gaszenia. Idealnie byłoby, gdyby firmowe serwery i systemy technologiczne mogły korzystać z niezależnego lub alternatywnego źródła zasilania, uruchamianego na wypadek przerw w dostawie prądu ze źródła podstawowego. Takie rozwiązania jak klimatyzacja, systemy gaszenia i UPS, dodatkowe łącze zasilania oraz źródła awaryjne są dziś koniecznością w każdej serwerowni, a to kolejny koszt.
  • Wiedza i umiejętności – ostatni punkt, ale równie ważny co wszystkie poprzednie, to konieczność dbania o bezawaryjne działanie serwerów oraz całej infrastruktury towarzyszącej. To wymaga stałego monitorowania wszystkich systemów, czyli zatrudnienia stosownych specjalistów. Co to oznacza? Znów koszt.

Dane w dobrych, profesjonalnych rękach

Biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki, zdecydowanie rozsądniejsze i dużo bardziej efektywne kosztowo dla firmy jest ulokowania danych i systemów je przetwarzających w wyspecjalizowanym, zewnętrznym data center.

Współczesne centra tworzone są z uwzględnieniem bardzo restrykcyjnych i ściśle określonych odpowiednimi normami wymagań. Jedną z najnowszych i najbardziej rozbudowanych jest europejska norma PN-EN 50600. Określa ona wymagania na posadowienie i konstrukcję budynku oraz wszystkie obszary technologiczne tj. systemy zasilania, chłodzenia (środowiska), łączności danych wewnątrz i na zewnątrz centrum danych oraz bezpieczeństwa. Zgodnie z tą normą budowane jest w Łazach pod Warszawą najnowsze Data Center Orange – Warsaw Data Hub, które już otrzymało taki certyfikat na projekt. A po uruchomieniu będzie ono również certyfikowane w zakresie poprawności fizycznej implementacji wymagań tej normy. Warsaw Data Hub jest projektowany i budowany zgodnie z poziomem 3 normy PN-EN 50600. Daje to gwarancję jego dostępności na poziomie 99,982% we wszystkich obszarach technologicznych. Odpowiada to dostępności jaką definiuje standard Tier III Uptime Institute, ale jego wytyczne ograniczają się wyłącznie do obszaru zasilania.

Pod Warszawą powstaje Warsaw Data Hub (WDH). Najnowocześniejsze Data Center Orange

To już trzecie centrum przetwarzania danych Orange w Polsce, w którym Integrated Solutions świadczy profesjonalne usługi kolokacji. Powstaje tu 1600 m2 bezpiecznej i nowoczesnej przestrzeni kolokacyjnej dla naszych Klientów biznesowych, ale też dla najistotniejszych systemów telekomunikacyjnych i informatycznych samego Orange.

Nowe DC powstaje w granicach aglomeracji warszawskiej – blisko najważniejszego węzła biznesowego i logistycznego w Polsce. Będzie jednym z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Polsce pod względem zastosowanych technologii, standardów bezpieczeństwa i rozwiązań proekologicznych, jak np. obieg zamknięty szarej wody, własna farma fotowoltaiczna, oraz stacje ładowania samochodów elektrycznych.

Nowoczesne data center oznacza przede wszystkim możliwość skorzystania z doświadczenia zespołu specjalistów w zakresie budowy samego centrum, jego adaptacji do indywidulanych potrzeb klienta, a później wielopoziomowego wsparcia na etapie jego eksploatacji. Nasze wieloletnie doświadczenie uwzględnia aspekty bezpieczeństwa, niezawodności, ciągłości działania i wysokiej dostępności w każdym elemencie technologicznym i procesie eksploatacyjnym. Dostęp do wielu niezależnych źródeł zasilania i linii telekomunikacyjnych to jeden z podstawowych aspektów, nie wspominając już nawet o szerokopasmowym i zwielokrotnionym dostępie takiego centrum danych do sieci transmisji danych i internetu.

Istotne jest również myślenie o energooszczędności na każdym z etapów – projektowania, budowy i eksploatacji. Przesyłanie, przechowywanie i przetwarzanie danych jest bowiem bardzo „energożerne”, dlatego ten aspekt uwzględniamy już na etapie projektowania nowoczesnego data center. Podobnie jest z kwestią efektywnego odprowadzania i rozpraszania powstałego ciepła.

W trakcie eksploatacji ważne jest zarówno fizyczne bezpieczeństwo powierzonych danych, czyli odpowiedni sposób ochrony budynku i dostępu do niego, jak i zabezpieczenia przed cyberatakami. Budynki data center są stale monitorowane, prowadzony jest w nich nadzór nad użytkownikami. Kontrolowane są także takie parametry jak temperatura i wilgotność. Specjalnie zaprojektowane pomieszczenia chronią przed pożarem, powodzią, przegrzaniem czy wychłodzeniem serwerów.

Warsaw Data Hub składa się z wydzielonych czterech komór serwerowych i został tak zaprojektowany, by każde z pomieszczeń stanowiło niezależny system, z własnym zasilaniem, wentylacją, klimatyzacją i systemami przeciwpożarowymi. Cały budynek będzie zasilany z dwóch niezależnych elektrowni. Energii będą dostarczać także panele fotowoltaiczne o mocy 0,5 MW.

Co się naprawdę liczy

Współczesny biznes uzależniony jest od danych.  Od tego trendu nie ma odwrotu. Zwiększenie produktywności jest kluczowym celem wielu organizacji. A jej wzrost zależy od wydajności używanych narzędzi. W równym stopniu, co aplikacje, liczy się obsługa przetwarzanych danych. Dlatego tak ważne jest zarządzanie ryzykiem związanym z bezpieczeństwem sieci, kontrola całego środowiska, widoczność wszystkich jego elementów (zarówno w siedzibie firmy, jak w kolokacjach i chmurze), a także nadzór nad nimi.

Utrzymywanie własnego centrum danych oznacza konieczność zadbania nie tylko o całą infrastrukturę sprzętową, jej modernizację i skalowalność, ale także nieustającą czujność. Współczesne profesjonalne centra danych zdejmują z firmowego działu IT konieczność zajmowania się wieloma z tych zadań.
W wielu przypadkach ponoszenie wysokich nakładów finansowych, poświęcanie uwagi i pracy na własną serwerownię jest niemożliwe, co wprost przekłada się na obniżenie poziomu jakości, bezpieczeństwa i niezawodności firmowych środowisk IT. Przeniesienie zasobów do profesjonalnego centrum danych znacznie zwiększa jakość i bezpieczeństwo, co z kolei obniża poziom ryzyka związanego z utratą cennych danych firmowych lub niepowołanym dostępem do nich.

Wiele dostępnych już rozwiązań dla centrów danych zapewnia olbrzymią wydajność przy niskich opóźnieniach. Dodanie do kolokacji usług chmurowych, obecnych w profesjonalnych centrach danych otwiera nowe możliwości. A wdrożenie automatyzacji i algorytmów sztucznej inteligencji pozwala dokonywać segmentacji obciążeń i efektywnie zarządzać ogromną ilością fizycznych i wirtualnych zasobów przy zachowaniu skalowalności usług.

O Warsaw Data Hub przeczytasz także:
https://www.orange.pl/poradnik-dla-firm/cloud/warsaw-data-hub-nowe-data-center-orange/
Wizualizacja obiektu:  https://www.youtube.com/watch?v=6XRFEAmky7Q

Szukasz podobnych rozwiązań dla swojej organizacji?

© Integrated Solutions sp. z o.o.