Cloud

Integrated Solutions i Orange Polska podpisały umowę z Centralnym Zarządem Służby Więziennej o wartości 67,1 mln zł netto

Konsorcjum Integrated Solutions i Orange Polska wygrało ogłoszony przez Centralny Zarząd Służby Więziennej (CZSW) przetarg  na budowę i utrzymanie rozległej sieci WAN wraz z usługami dodatkowymi. Kompleksowe rozwiązanie ICT oparte o inteligentną, bezpieczną i w pełni zautomatyzowaną sieć obejmie 202 jednostki Służby Więziennej.

W ramach umowy Konsorcjum dostarczy zintegrowane rozwiązanie, w skład którego wejdzie: transmisja danych oparta o technologię SD-WAN, centralny dostęp do Internetu, zaawansowany podsystem bezpieczeństwa usług sieciowych, system ujednoliconej komunikacji obejmujacy m. in. telefonię IP i podsystem video, a także system monitoringu i zarządzania.

Wdrożone w ramach projektu rozwiązania pozwolą szybko reagować na bieżące wydarzenia w różnych zespołach pracowników – za ich pomocą można prowadzić rozmowy telefoniczne, nawiązywać połączenia wideo, wymieniać pliki z danymi, a także czatować.

Służba Więzienna zyska bezpieczne, nowoczesne cyfrowe środowisko biurowe i operacyjne. 

Część usług, realizowana na bazie wydzielonej infrastruktury, pozwoli Służbie Więziennej na realizację zadań ustawowych w odniesieniu do Osadzonych.

Osadzeni w jednostkach penitencjarnych  będą mieli zapewniony dostęp do przewidzianego prawem  katalogu stron internetowych, np. stron Rzecznika Praw Obywatelskich, Biuletynu Informacji Publicznej czy też serwisów związanych z polskim ustawodawstwem, a w przyszłości także dostęp do zdigitalizowanych akt spraw karnych. Będą też mogli utrzymywać więzi z bliskimi dzięki wideo-rozmowom z wykorzystaniem stanowisk komputerowych w specjalnych  pomieszczeniach.

Całość rozwiązania realizowana będzie w modelu usługowym z zachowaniem wymaganych przez Klienta parametrów SLA.

Umowa z CZSW zawarta jest na 6 lat.

Szukasz podobnych rozwiązań dla swojej organizacji?

© Integrated Solutions sp. z o.o.