CASE STUDY - Cloud - Finanse

Chmura to nowe możliwości rozwoju biznesu

Klient: Femion Technology
Branża: finansowa
Wielkość firmy: konsorcjum firm z branży finansowej o zróżnicowanej specyfice działania

O Kliencie

Firma od 2014 roku jest krajową instytucją płatniczą rozwijającą usługi przekazów pieniężnych i pożyczek oferowanych przez sieć partnerów i agentów.

Problemy

Firma korzystała z własnych starzejących się serwerów i słabo działającej platformy chmurowej. Wprowadzenie nowych usług online wymagało usprawnienia całej infrastruktury teleinformatycznej.

Wyzwania

Nowe obszary działania wymagały innowacyjnych rozwiązań. Dodatkową potrzebą był pełny outsourcing IT przy założonym poziomie kosztów. Konieczne było zagwarantowanie wydajnego środowiska spełniającego wymagania KNF (m.in. szyfrowanie Adrest).

Rozwiązanie

Zaproponowaliśmy rozwiązania chmurowe oparte na technologii VMware.

  • Podstawą wdrożonego rozwiązania jest wirtualne centrum danych bazujące na technologii wirtualizacji firmy VMware, z panelem klienta vCloud Director do samodzielnego zarządzania przydzielonymi zasobami.
  • Kluczowe było spełnienie wszystkich wymagań KNF, w tym szyfrowanie danych.
  • Dodatkowo dostarczyliśmy dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów formalnych dotyczących bezpieczeństwa.

Korzyści biznesowe

Wdrożone rozwiązanie zagwarantowało:

  • zwiększoną wydajność infrastruktury odpornej na pojedyncze punkty awarii
  • spełnienie jednocześnie wszystkich wymagań zawartych w rekomendacjach KNF ( w tym szyfrowanie)
  • poufność
  • nieprzerwany dostęp oraz utrzymanie integralności danych dzięki profesjonalnej obsłudze specjalistów Orange i IS
  • utrzymanie kosztów na dotychczasowym poziomie, z jednoczesnym podniesieniem wydajności oraz gwarancjami ciągłości działania biznesu.

Większy wolumen klientów wymaga absolutnej niezawodności systemów. Dzięki współpracy z Orange i Integrated Solutions uzyskaliśmy nie tylko doskonałą platformę chmurową, całkowicie odpowiadającą naszym oczekiwaniom, ale również gwarancję spełnienia wszystkich wymogów formalnych i gotowość na ewentualne kontrole organów nadrzędnych.
Tomasz Baliński, Dyrektor ds. rozwoju biznesu, Femion Technology

Chcesz wiedzieć więcej?

© Integrated Solutions sp. z o.o.