CASE STUDY - Cloud - Usługi outsourcingowe

Jak Korporacyjny dysk w chmurze usprawnił pracę zespołową

Klient: Grupa Kapitałowa DGP
Branża: usługi outsourcingowe
Wielkość firmy: sieć oddziałów i placówek terenowych na terenie całego kraju, w których zatrudnionych jest ponad 9000 osób

O Kliencie

Grupa Kapitałowa DGP jest jednym z największych w Polsce konsorcjów świadczących usługi outsourcingu dla biznesu. Specjalizuje się w branży ochrony i sprzątania. Swoje usługi od ponad 30 lat świadczy przedsiębiorstwom, instytucjom, placówkom administracji państwowej oraz wojsku.

Wyzwania i cele

Pracownicy Działu Handlowego nie posiadali specjalnego rozwiązania służącego do raportowania i współdzielenia plików. Komunikacja wewnętrzna prowadzona była głównie za pośrednictwem poczty elektronicznej, co spowalniało pracę poprzez wielokrotne przesyłanie różnych wersji tego samego dokumentu. Trudności sprawiało także przesyłanie dużych plików.

Rozwiązanie

Eksperci Integrated Solutions i Orange zaproponowali rozwiązanie oparte na systemie FILR opracowanym przez Micro Focus, udostępniane w formie usługi z chmury obliczeniowej Korporacyjny dysk w chmurze. Pozwala ono na:

  • przesyłanie i przechowywanie plików
  • możliwość edycji plików Microsoft i Libre Office, nawet w sytuacji, gdy użytkownik nie posiada specjalnego oprogramowania. Edycja dokumentów jest możliwa przez przeglądarkę
  • współdzielenie dokumentu z innymi współpracownikami.

Dzięki współpracy z Orange oraz Integrated Solutions zostały wyeliminowane problemy, z którymi borykali się nasi pracownicy. Nasze usługi oferujemy m.in. placówkom administracji państwowej i wojsku, zatem wybór partnera, posiadającego odpowiednią pozycję na rynku wraz z kluczowymi dla naszych klientów certyfikatami, nie jest przypadkowy. W niedalekiej przyszłości planujemy rozszerzyć wykorzystanie Korporacyjnego dysku w chmurze w kolejnych działach firmy – mówi Krzysztof Wójciak, Kierownik Działu Informatyki Grupy Kapitałowej DGP.

Korzyści biznesowe

Wdrożenie systemu pozwoliło usystematyzować sposób raportowania, poprawiło komunikację pomiędzy pracownikami terenowymi a centralą oraz zapewniło bezpieczeństwo danych wrażliwych. Pracownicy zdalni pracują na współdzielonych plikach w tym samym czasie, co usprawniło przepływ informacji.

Kluczowe zalety rozwiązania:

  • dostęp do wszystkich istotnych plików z dowolnego miejsca przy użyciu dowolnego urządzenia
  • skrócenie czasu przepływu dokumentów
  • brak kosztów inwestycyjnych związanych z budową infrastruktury IT
  • miesięczne opłaty abonamentowe za wykorzystane zasoby
  • przechowywanie danych w Centrum Przetwarzania Danych Orange Polska – bezpieczeństwo potwierdzone przez liczne certyfikaty
  • wysoki poziom SLA
  • odciążenie działu IT, który może się skupić na wsparciu systemów mających na celu wzrost sprzedaży i rentowności biznesu.

Chcesz poznać więcej szczegółów:

© Integrated Solutions sp. z o.o.