CASE STUDY - Cloud - Finanse

Nowocześnie w banku spółdzielczym – Klient Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej

O Kliencie

Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej jest członkiem Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz Spółdzielczego Systemu Ochrony. Oferuje produkty bankowe dla konsumentów, rolników oraz przedsiębiorstw. Placówki znajdują się zazwyczaj w średnich i małych miejscowościach i zapewniają bezpośrednią obsługę i dostępność klientom.

Problemy

Bank musi podejmować wyzwania i dostosowywać się do najnowszych trendów i technologii, by móc skutecznie walczyć o klienta na bardzo konkurencyjnym rynku usług finansowych.Własna serwerownia oraz środowisko zapasowe rodzi wyzwania: skomplikowane i kosztowne wymiany sprzętu i technologii, konieczność zapewnienia zgodności z prawem i regulacjami, pozyskanie pracowników i wykonawców z branży IT, zarządzanie podwykonawcami.Budowa czy rozbudowa własnej serwerowni są mało opłacalne lub nie są opłacalne wcale.

Wyzwanie

Jak zapewnić wysoką dostępność usług, szybką i profesjonalną obsługę w zakresie bankowości tradycyjnej i internetowej oraz mobilnej przy optymalnym koszcie i zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa

Rozwiązanie

Bank zdecydował się na wdrożenie usługi Integrated Computing od Integrated Solutions na bazie Data Center Orange. W porównaniu z własną inwestycją rozwiązanie to okazało się korzystniejsze. Zapewniło skalowalność, niezawodność i wysokie bezpieczeństwo danych.

Bank korzysta z puli zasobów Wirtualnego Centrum Danych oraz samoobsługowego Panelu Klienta zbudowanego na bazie vCloud Director firmy VMware. Wirtualne Centrum Danych jest połączone z lokalizacjami banku za pomocą dostarczanych przez Orange usług WAN MPLS i Biznesowy VPN.

W efekcie bank uruchomił w chmurze cztery kluczowe aplikacje. Zespół administratorów banku we własnym zakresie administruje systemami operacyjnymi oraz oprogramowaniem. Usługa jest objęta SLA na poziomie 99,95%.

Korzyści biznesowe

Wdrożone rozwiązanie to przede wszystkim brak kosztów inwestycyjnych w infrastrukturę serwerową. Dzięki temu budżet IT banku nie jest obciążony kosztami związanymi z zakupem sprzętu i jego utrzymaniem, oraz wyposażeniem całej serwerowni w infrastrukturę wspomagającą – klimatyzację, systemy bezpieczeństwa, gaśnicze, alarmowe itp. Bank nie musi też zatrudniać specjalistów do administrowania i utrzymania platform sprzętowych.

„Przenosząc znaczną część systemów do chmury Integrated Computing, podnosimy bezpieczeństwo naszych usług na jeszcze wyższy poziom. Zapewniamy również zgodność ze stale rosnącymi wymaganiami regulatora w tym obszarze. Rozwiązanie pozwala na elastyczne zarządzanie zasobami naszych serwerów oraz szybsze wdrażanie zmian w zakresie wymagań sprzętowych. W ciągle zmieniającym się otoczeniu technologicznym daje nam to wymierne korzyści zarządzania zmianą i pozwala racjonalnie skalować środowisko sprzętowe.”

Piotr Muszyński – dyrektor ds. infrastruktury, Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej

Chcesz dowiedzieć się więcej? Pobierz PDF.

Gotowy na cyfrową transformację swojej organizacji?

© Integrated Solutions sp. z o.o.