Cloud

Wideo przewodnik po Integrated Computing Standard – odcinek 18

Odcinek 18. Oracle – połączenie sieciowe

W chmurze Integrated Computing Standard dostępna jest usługa Serwer Bazy Danych Oracle. W serii trzech odcinków przyjrzymy się korzystaniu z niej.

W ramach usługi udostępniana jest nam specjalna maszyna wirtualna z zainstalowaną bazą danych. Jest ona uruchomiona na osobnej infrastrukturze (przygotowanej tak, aby spełniać wymagania licencyjne Oracle) i podłączona do wydzielonej sieci. Aby z tej bazy mogły korzystać nasze aplikacje (uruchomione na standardowych maszynach na Integrated Computing Standard), potrzebujemy zapewnić połączenie sieciowe – co omówimy w tym odcinku. Zobaczymy dwa możliwe warianty takiego połączenia: direct i routed.

Metoda „direct” polega na bezpośrednim udostępnieniu sieci od organizacji w ICS, tak że można ją wybrać przy podłączaniu maszyny wirtualnej do sieci („Details” > „Hardware” > „NICs”).

Zazwyczaj chcemy dać naszym aplikacjom łączność do internetu albo do innych aplikacji w chmurze – dlatego najczęściej tworzymy własne sieci i podłączamy je do maszyny wirtualnej. Żeby połączyć się z wydzieloną siecią bazy danych Oracle, będzie potrzebny osobny interfejs sieciowy.

Tworzymy go przyciskiem „New” (w „NICs”). Wybór typu karty sieciowej jest zależny od systemu operacyjnego – jeśli jest już obecna inna karta, warto wybrać ten sam typ. Dla większości współczesnych systemów operacyjnych odpowiednia będzie VMXNET3. Na liście dostępnych sieci powinna być widoczna pozycja o nazwie zaczynającej się od „Oracle-Direct”. Ponieważ nie mamy w tej sieci skonfigurowanego sposobu przydziału adresów, wybierzemy „IP Mode”: „Static – Manual”. W polu obok wpisujemy adres jaki nadamy maszynie. Podsieć do użycia oraz listę zajętych w niej adresów dostajemy przy uruchomieniu usługi.

Po zapisaniu zmian w maszynie powinien pojawić się dodatkowy interfejs sieciowy. Należy zalogować się do niej i ręcznie ustawić podany przed chwilą adres. Łączność z serwerem bazy danych można sprawdzić poleceniem ping.

Metoda „routed” polega na podłączeniu wydzielonej sieci bazy danych do wirtualnego routera Edge jako sieć wewnętrzna. Dzięki temu można konfigurować dostęp do niej za pomocą NAT, tak samo jak dostęp do internetu. Dzięki temu można konfigurować dostęp do niej za pomocą NAT, tak samo jak dostęp do internetu.

W tym wypadku dostęp do internetu i do bazy danych mogą się odbywać za pomocą jednej karty sieciowej na maszynie wirtualnej. Załóżmy, że mamy już podłączoną do maszyny sieć dającą dostęp do internetu. Procedura będzie wyglądała podobnie do tej przedstawionej w odcinku 4.

Otwieramy „Services” na Edge. W zakładce Firewall tworzymy regułę pozwalającą na pomiędzy siecią prywatną (podłączoną do maszyny), a siecią zewnętrzną Oracle (np. z „Ora-ExtNet” w nazwie). W szczególności może być to reguła pozwalająca na dowolny ruch. Przechodzimy do zakładki „NAT”. Dodajemy nową regułę przyciskiem „+SNAT Rule”. W otwartym formularzu, w „Applied On” wybieramy sieć Oracle. Jako „Original Source…” podajemy podsieć używaną w sieci prywatnej, a dla „Translated Source…”, za pomocą przycisku „Select” wybieramy jeden z adresów sieci Oracle przypisanych do Edge.

Po zatwierdzeniu i zapisaniu, maszyna wirtualna powinna móc uzyskać połączenie z serwerem bazy danych.

Połączenie sieciowe to punkt wyjścia do zagadnień, ku którym zwrócimy się w następnych dwóch odcinkach: korzystanie z bazy za pomocą SQL oraz konfiguracja i debug wykonywana na maszynie, na której uruchomiona jest baza.

Więcej informacji o usłudze znajdziesz na: https://www.orange.pl/duze-firmy/integrated-computing

Szukasz podobnych rozwiązań dla swojej organizacji?

© Integrated Solutions sp. z o.o.