Cloud

Wideo przewodnik po Integrated Computing Standard – odcinek 2

Odcinek 2. Tworzenie sieci wirtualnej

W tym odcinku pokażemy, jak utworzyć wirtualną sieć, niezbędną dla komunikacji maszyn wirtualnych między sobą i z internetem.


W tym odcinku pierwszy raz pojawia się nazwa „Edge” oznaczająca wirtualny router brzegowy. Każde środowisko klienckie posiada taki router i dzięki niemu może łączyć się z internetem. Edge, podobnie jak maszyny wirtualne, przypisany jest do Wirtualnego Data Center (vDC) – zazwyczaj do tego, które zawiera „FLAT” w nazwie. Chcemy utworzyć sieć wirtualną w tym samym vDC, żeby móc w przyszłości wykorzystać ją do komunikacji z internetem. Po przejściu do vDC zweryfikujemy czy rzeczywiście zawiera ono router brzegowy klikając na „Edges”.

Aby utworzyć sieć, przechodzimy do części „Networks” i wciskamy „Add”. Jak wspomniano wcześniej, chcemy mieć możliwość komunikacji z internetem – wybieramy więc typ „Routed”. Poza nazwą sieci, musimy również nadać jej „Gateway CIDR”, np. „10.0.0.1/24”. Ta wartość łączy w sobie dwa ustawienia: jaki zakres adresacji IP będzie dopuszczalny w tej sieci (tzw. podsieć, tu: 10.0.0.0/24) oraz adres IP bramy domyślnej (tu: 10.0.0.1). Należy również zaznaczyć „Shared”.

W kolejnym kroku pozostaje jeszcze wybrać Edge, z którym połączona ma być sieć – wybór nie powinien przysporzyć większego problemu, ponieważ typowo w danym środowisku jest dostępny tylko jeden router brzegowy.

Jest jeszcze opcja skonfigurowania „IP Static Pools” i serwera DNS – ale nie jest to konieczne, w kolejnych odcinkach zobaczymy jak skonfigurować inny sposób przydziału adresów.

Po wypełnieniu formularza nowo utworzona sieć pojawi się na liście.

W kolejnym odcinku podłączymy sieć do maszyny wirtualnej i zadbamy o przydział prywatnego adres IP. Jest to potrzebne, aby w kolejnych krokach uzyskać połączenie z internetem.

Aby dowiedzieć się więcej o usłudze, zajrzyj tutaj


Szukasz podobnych rozwiązań dla swojej organizacji?

© Integrated Solutions sp. z o.o.