Cloud

Wideo przewodnik po Integrated Computing Standard – odcinek 20

Odcinek 20. Oracle – konfiguracja i debug

W tym odcinku spojrzymy na wewnętrzne szczegóły Serwera Bazy Danych Oracle – narzędzia administracyjne, pliki konfiguracyjne i logi. To ostatni z trzech odcinków opisujących tę usługę, a zarazem najbardziej zaawansowany. Pojawiające się w materiale szczegóły mogą zainteresować szczególnie ekspertów od baz danych Oracle.

W pokazanym przykładzie wykorzystujemy instalację bazy Oracle na pojedynczym serwerze (bez tzw. RAC – Real Application Cluster, który również jest dostępny jako opcja usługi).

Do pracy użyjemy maszyny wirtualnej na Integrated Computing Standard, która ma łączność sieciową z Serwerem Bazy Danych Oracle (patrz odc. 18). Uruchamiamy na niej połączenie SSH do serwera, na którym znajduje się baza. Zarówno na systemach Linux, jak i nowszych Windows Server, zrobimy to otwierając konsolę i wpisując polecenie (a następnie podając hasło):

ssh <użytkowni>@<adres_ip>

Wykorzystamy tu informacje otrzymane po zamówieniu usługi: adres IP bazy oraz dane dostępowe do maszyny wirtualnej, na której uruchomiona jest baza. W dalszych krokach będzie również potrzebny SID (identyfikator bazy).

Pierwszym poleceniem, które warto wykonać, żeby poznać strukturę dostępnej przestrzeni dyskowej jest:

lsblk --fs

Aby przejść do bardziej zaawansowanych zadań, będą nam przydatne pewne zmienne środowiskowe. W katalogu domowym (/home/oracle) znajdziemy skrypty ustawiające takie zmienne:

  • env_<sid>.sh, np. env_demo.sh – zmienne do pracy nad samą bazą, domyślnie wczytane po zalogowaniu się
  • env_asm.sh – zmienne do pracy nad dyskami

Zajmiemy się najpierw administracją samej bazy. Niezbędne zmienne środowiskowe możemy zawsze załadować wpisując w katalogu domowym: . env_demo.sh. Ten plik jest ładowany automatycznie przy logowaniu się, więc rozpoczynając pracę przez ssh nie musimy tego samodzielnie robić.

Po załadowaniu zmiennych środowiskowych dostępne staje się m. in. polecenie:

sysdba

Jest to skrót do sqlplus / as sysdba, a więc klienta SQL*Plus w trybie zarządzania bazą danych. Po jego otworzeniu możemy użyć komend np.:

aby wyświetlić wersję bazy danych:

select * from product_component_version;

aby wyświetlić instancje bazy danych i ich status:

select instance_name, status, database_status from v$instance;

aby zakończyć pracę z SQL*Plus:

exit

Jeśli chodzi o logi bazy danych – w domyślnej konfiguracji znajdziemy w lokalizacji zgodnej ze wzorcem:
$ORACLE_BASE/diag/rdbms/<dbname_in_lower_case>/$ORACLE_SID/trace/ alert_${ORACLE_SID}.log

w naszym przykładzie będzie to:
/u01/app/oracle/diag/rdbms/demo/DEMO/trace/alert_DEMO.log

Ważnym plikiem konfiguracyjnym bazy jest opis połączeń wychodzących. Znajdziemy go w pliku pod ścieżką:
$ORACLE_HOME/network/admin/tnsnames.ora

co w naszym przykładzie będzie miało postać:
/u01/app/oracle/product/18.0.0/dbhome_1/network/admin/tnsnames.ora

Dodanie wpisów do tego pliku będzie potrzebne na przykład, jeśli chcemy uruchomić synchronizację z inną bazą danych.

Następnie zajmiemy się konfiguracją dysków. W tym celu należy załadować zmienne środowiskowe z pliku zawierającego w nazwie ASM (od: Automatic Storage Management):

. env_asm.sh

Możemy skorzystać z polecenia:

asmcmd

Jedną z dostępnych w nim komend jest wyświetlenie ilości wolnego miejsca dla danych:

lsdg

Narzędzie możemy zamknąć wpisując:

exit

Przy zarządzaniu dyskami, podobnie jak w przypadku zarządzania bazą, dostępny jest skrót do SQL*Plus (a dokładnie do polecenia sqlplus / as sysasm):

sysasm

Po jego otwarciu można wydać zapytanie o listę używanych dysków:
select name, mount_status, total_mb, path from v$asm_disk;

Oraz zapytanie o listę plików ASM:

select * from v$asm_alias;

Narzędzie zamykamy standardowo:

exit

Plik z logami ASM znajdziemy pod ścieżką:

$ORACLE_BASE/diag/asm/<dbname_in_lower_case>/$ORACLE_SID/trace/alert_+ASM.log

co w przykładzie przekłada się na:
/u01/app/oracle/diag/asm/+asm/+ASM/trace/alert_+ASM.log

Konfiguracja połączeń przychodzących, w domyślnej konfiguracji, znajduje się w pliku listener.ora, na którego lokalizację wskazują zmienne środowiskowe z pliku env_asm.sh. Po ich załadowaniu plik konfiguracyjny dostępny jest pod ścieżką:
$ORACLE_HOME/network/admin/listener.ora

co w przykładzie oznacza:
/u01/app/oracle/product/18.0.0/grid/network/admin/listener.ora

Jeśli wykonamy zmiany w pliku listener.ora, można wczytać je do bazy bez restartowania usługi poleceniem (mając załadowane zmienne z env_asm.sh):

lsnrctl reload

W następnym odcinku zmieniamy temat. Przyjrzymy się narzędziu, które pozwala korzystać z vCloud Director (a więc również Integrated Computing Standard) z linii poleceń zamiast strony internetowej. To dobry punkt wyjścia do automatyzacji prac administracyjnych.

Więcej informacji o usłudze znajdziesz na: https://integratedsolutions.pl/oferta/cloud-dc/chmury-is/

Szukasz podobnych rozwiązań dla swojej organizacji?

© Integrated Solutions sp. z o.o.