Cloud

Wideo Przewodnik po Integrated Computing Standard – odcinek 3

Odcinek 3. Przydział adresów IP (DHCP) i podłączanie sieci do maszyny wirtualnej

W tym odcinku pokażemy, jak podłączyć sieć do maszyny wirtualnej i skonfigurować automatyczny przydział prywatnych adresów IP w tej sieci za pomocą protokołu DHCP. Potrzebna nam będzie maszyna wirtualna (odcinek 1) i sieć wirtualna (odcinek 2).

Aby skonfigurować przydział adresów, należy przejść do vDC zawierającego router brzegowy Edge. Po wejściu do Wirtualnego Data Center otwieramy „Edges”, zaznaczamy router (typowo jest tylko jeden – udostępniający łączność z internetem) i wciskamy „Services”.
W zakładce DHCP definiujemy nową pulę adresów. Podajemy więc zakres adresów (najlepiej nie używać wszystkich dostępnych adresów w podsieci i wpisać np. 10.0.0.100-10.0.0.199) oraz bramę domyślną i maskę podsieci zdefiniowane przy tworzeniu sieci. Przykładowo, jeśli sieć ma ustawiony „Gateway CIDR” na 10.0.0.1/24, to jako bramę ustawiamy adres 10.0.0.1, a jako maskę podajemy 255.255.255.0.

Należy również podać adresy serwerów DNS. Jeśli w danej sieci ma być dostępna komunikacja z internetem, można użyć dowolnych dostępnych publicznych serwerów w zależności od preferencji. Rekomendowane jest jednak użycie serwerów DNS Orange, których adresy znajdziesz tutaj: https://cert.orange.pl/warto-wiedziec/serwery-dns-orange-polska.

Po zdefiniowaniu puli adresów, należy uruchomić serwer DHCP zaznaczając „DHCP Service Status” i zapisać zmiany.

Aby podłączyć sieć do maszyny wirtualnej należy otworzyć szczegóły („Details”) danej maszyny i przejść do części „Hardware”. Tutaj w części „NICs” (czyli Network Interface Cards) zaznaczamy, że połączenie jest aktywne („Connected”), wybieramy sieć i tryb przydziału adresów czyli w tym wypadku DHCP. Po zapisaniu zmian i odświeżeniu strony, kiedy maszyna pobierze adres, jego wartość będzie widoczna w polu „IP Address”.

Przydzielony adres można również sprawdzić przez Web Console. Dla systemów Linux wykorzystamy do tego polecenie: ip a

W kolejnym odcinku skonfigurujemy usługi Firewall i NAT, aby uzyskać połączenie z internetem. Warto również pamiętać, że opisany powyżej sposób przydziału adresów nie gwarantuje ich niezmienności. W pewnych sytuacjach adres danej maszyny wirtualnej może ulec zmianie. Kiedy stanowi to problem i jak temu zaradzić – o tym również w kolejnych odcinkach.

Więcej informacji o usłudze znajdziesz na: integratedsolutions.pl/oferta/cloud/chmury-is
lub www.orange.pl/duze-firmy/integrated-computing

Szukasz podobnych rozwiązań dla swojej organizacji?

© Integrated Solutions sp. z o.o.