Cloud

Wideo Przewodnik po Integrated Computing Standard – odcinek 4

Odcinek 4. Dostęp do internetu

W tym odcinku pokażemy, jak skonfigurować dostęp do internetu z maszyny wirtualnej – konfigurując wbudowane usługi sieciowe: Firewall i NAT. Potrzebna nam będzie maszyna wirtualna z podłączoną siecią i przydzielonym prywatnym adresem IP czyli to, co pokazuje odcinek 3.

Otwieramy konfigurację usług routera Edge – powinna pokazać się zakładka „Firewall”. Należy dodać nową regułę, nadać jej nazwę i w kolumnie „Source” wybrać sieć podłączoną do maszyny wirtualnej. Kolumna „Action” powinna mieć domyślą wartość „Accept”. Po uzupełnieniu tych danych należy zapisać zmiany.

Następnie przechodzimy do zakładki „NAT” i dodajemy regułę wciskając „+ SNAT Rule”. Uzupełniamy „Original Source IP/Range” (tu można podać całą podsieć, np. 10.0.0.0/24) i „Translated Source IP/Range” – za pomocą przycisku „Select” należy wybrać publiczny adres, z którego ruch będzie wychodził do internetu. Należy pamiętać o zapisaniu zmian.

Po zapisaniu zmian w Firewall i NAT, powinien być możliwy dostęp do internetu z maszyny wirtualnej. Można to zweryfikować poprzez Web Console. Dla systemu Linux przykładowe polecenia, których można użyć do sprawdzenia tej łączności to:

  • ping google.com
  • curl wttr.in/?0

W kolejnym odcinku zobaczymy jak skonfigurować przydział statycznych adresów prywatnych, co z kolei przyda się przy udostępnianiu usług do internetu.

Więcej informacji o usłudze znajdziesz na: integratedsolutions.pl/oferta/cloud/chmury-is
lub www.orange.pl/duze-firmy/integrated-computing

Szukasz podobnych rozwiązań dla swojej organizacji?

© Integrated Solutions sp. z o.o.