Cloud

Wideo przewodnik po Integrated Computing Standard – odcinek 7

Przykładowa strona internetowa (Linux)

W tym odcinku pokażemy, jak zainstalować serwer www na systemie Linux CentOS 8, uruchomić prostą stronę z wykorzystaniem języka PHP i udostępnić ją w internecie (analogicznie jak w odc. 6).

Potrzebna będzie maszyna wirtualna z systemem CentOS, podłączoną siecią, przydzielonym prywatnym adresem i dostępem do internetu (odc. 4). Ponieważ będziemy tworzyć regułę z wykorzystaniem prywatnego adresu maszyny – najlepiej żeby był to adres statyczny (odc. 5). Przyda się również znajomość terminalowego edytora plików tekstowych vim.

Instalację przeprowadzimy z poziomu terminala systemu Linux, dostępnego poprzez Web Console, albo połączenie SSH, o którym mówiliśmy w odcinku 6. Zaczynamy od polecenia:

yum install httpd php

W ten sposób zainstalujemy pakiety oprogramowania związane z serwerem Apache oraz interpreterem języka PHP. Trzeba jeszcze uruchomić te programy i zadbać, żeby zostały uruchomione także po ponownym starcie maszyny, co uzyskamy polecaniami:

systemctl enable --now php-fpm

systemctl enable --now httpd

Obecny w systemie CentOS firewall domyślnie będzie blokował ruch na porcie 80. Dodajemy więc regułę zezwalającą na takie połączenia:

firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=http

firewall-cmd --reload

Serwer w tym momencie powinien udostępniać już swoją domyślną stronę powitalną, co można zweryfikować poleceniem:

curl localhost

Po jego wpisaniu powinien pojawić się surowy kod HTML. Aby podać kod PHP strony wpisujemy polecenie:

vim /var/www/html/index.php

W edytorze vim, aby rozpocząć wpisywanie treści pliku należy wcisnąć klawisz „i”. Następnie wpisujemy treść pliku index.php, która sprawi, że strona wyświetli nazwę hosta i prywatny adres IP, co okaże się przydatne w późniejszych odcinkach do zaobserwowania działania Load Balancera:

<?php
echo getHostName();
echo " / ";
echo getHostByName(getHostName())
;
?>

Aby zakończyć edycję wciskamy klawisz Escape, a następnie wpisujemy sekwencję :wq po czym wciskamy Enter. Efekt można sprawdzić wpisując jeszcze raz polecenie curl localhost. Na tym etapie można zamknąć Web Console, przechodzimy do panelu webowego Integrated Computing Standard.

Udostępnienie takiej strony w internecie przebiega analogicznie jak w odcinku 6. Otwieramy konfigurację usług (Services) dla Edge. W zakładce „Firewall”, o ile nie zostało to zrobione wcześniej, tworzymy regułę pozwalającą na dostęp z dowolnego źródła do sieci podłączonej do maszyny wirtualnej. W zakładce „NAT” otwieramy formularz „+DNAT Rule”. Tutaj wybieramy adres,pod którym będzie udostępniana usługa (przycisk „Select” dla „Original IP/Range”), w „Translated IP/Range” podajemy adres prywatny maszyny wirtualnej. Natomiast w „Protocol” wybieramy „TCP” a dla „Original Port” jak i „Translated Port” – wpisujemy 80.

Po zatwierdzeniu i zapisaniu zmian strona zostanie udostępniona w publicznym internecie.

W następnym odcinku zobaczymy jak wykonać analogiczną instalację na systemie Windows Server. Natomiast w dalszych odcinkach poznamy mechanizm szablonów – warto go wypróbować biorąc za wzorzec maszynę z zainstalowanym dzisiaj serwerem www.
Więcej informacji o usłudze znajdziesz na: https://integratedsolutions.pl/oferta/cloud/chmury-is/ lub https://www.orange.pl/duze-firmy/integrated-computing

Więcej na ten temat

Po co Klientowi SLA czyli czym kierować się przy wyborze dostawcy chmury

Zachęcamy do lektury artykułu Jerzego Jasiurkowskiego, Architekta IT Integrated Solutions, który krok po kroku opisuje kluczowe punkty jakimi firmy powinny się kierować przy wyborze dostawcy rozwiązania chmurowego.

Czytaj więcej

Infrastruktura hiperkonwergentna – Twój czas, Twoje pieniądze

Zastosowanie infrastruktury hiperkonwergentnej oznacza uproszczenie firmowej architektury IT, większą jej elastyczność, rozsądne rozłożenie w czasie ewentualnych kosztów rozbudowy i znacznie większą odporność na awarię.

Czytaj więcej

Wideo przewodnik po Integrated Computing Standard – odcinek 14

W tym odcinku pokażemy, jak skorzystać z automatycznej kopii zapasowej, poprzez przypisanie odpowiedniej polityki do maszyny wirtualnej. Zobaczymy również jak samemu wywołać tworzenie takiej kopii – tzw. Ad Hoc Backup.

Czytaj więcej

Szukasz podobnych rozwiązań dla swojej organizacji?

© Integrated Solutions sp. z o.o.