Cloud

Wideo przewodnik po Integrated Computing Standard – odcinek 8

Przykładowa strona internetowa (Windows Server)

W tym odcinku pokażemy, jak zainstalować serwer www w systemie Windows Server 2019, jak uruchomić prostą stronę z wykorzystaniem języka PHP i udostępnić ją w internecie (analogicznie jak w odc. 6). To jest odpowiednik poprzedniego, siódmego odcinka, który taką procedurę pokazuje dla systemu Linux CentOS 8.

Potrzebna będzie maszyna wirtualna z systemem Windows Server, podłączoną siecią, przydzielonym prywatnym adresem i dostępem do internetu (odc. 4). Ponieważ będziemy tworzyć regułę z wykorzystaniem prywatnego adresu maszyny – najlepiej żeby był to adres statyczny (odc. 5).

Instalacji dokonamy przez Web Console maszyny wirtualnej. Można również użyć do tego usługi zdalnego pulpitu, konfigurując dostęp do niej analogicznie jak w odcinku 6. Za pomocą Managera Serwera, w sekcji „Konfiguruj ten serwer lokalny” dodajemy rolę „Serwer Sieci Web (IIS)”, z domyślnymi usługami.

Następnym krokiem, nadal w maszynie wirtualnej, jest otworzenie przeglądarki internetowej. Należy otworzyć stronę: microsoft.com/web/downloads/platform.aspx (adres trzeba przepisać, jeśli korzystamy z Web Console). Wymagane jest dodanie strony do strefy zaufanej, o co poprosi przeglądarka. Należy pobrać i uruchomić dostępne na tej stronie rozszerzenie.

Po uruchomieniu, przechodzimy przez kolejne kroki instalatora. Po zakończeniu jego działania, z Menu Start otwieramy „Microsoft Web Platform Installer”. Tutaj wyszukujemy „php” i wybieramy z wyników „PHP 7.4.1 (x86) (Polski)”, a następnie instalujemy ten pakiet.

Kolejny krok (nadal w maszynie wirtualnej), to usunięcie plików znajdujących się w katalogu C:\intpub\wwwroot, a następnie utworzenie w tym samym miejscu pliku index.php, o zawartości:

<?php
echo getHostName();
echo " / ";
echo getHostByName(getHostName());
?>

Taki kod w języku PHP sprawi, że strona wyświetli nazwę hosta i prywatny adres IP, co okaże się przydatne w późniejszych odcinkach do zaobserwowania działania Load Balancera. Żeby sprawdzić poprawność instalacji, warto otworzyć wewnątrz maszyny wirtualnej, w przeglądarce internetowej, adres http://localhost i sprawdzić czy pojawia się właśnie taka treść. W tym punkcie możemy zamknąć Web Console i przejść do panelu webowego Integrated Computing Standard.

Udostępnienie takiej strony w internecie przebiega analogicznie jak w odcinku 6. Otwieramy konfigurację usług (Services) dla Edge. W zakładce „Firewall”, o ile nie zostało to zrobione wcześniej, tworzymy regułę pozwalającą na dostęp z dowolnego źródła do sieci podłączonej do maszyny wirtualnej. W zakładce „NAT” otwieramy formularz „+DNAT Rule”. Tutaj wybieramy adres, pod którym będzie udostępniana usługa (przycisk „Select” dla „Original IP/Range”), w „Translated IP/Range” podajemy adres prywatny maszyny wirtualnej. Natomiast w „Protocol” wybieramy „TCP” a dla „Original Port” jak i „Translated Port” – wpisujemy 80.

Po zatwierdzeniu i zapisaniu zmian strona zostanie udostępniona w publicznym internecie.

W następnych dwóch odcinkach zobaczymy jak zwiększyć ilość zasobów w maszynie – co może się przydać jeśli świadczona z niej strona internetowa osiąga coraz większą popularność. Natomiast w dalszych odcinkach poznamy mechanizm szablonów – warto go wypróbować, biorąc za wzorzec maszynę z zainstalowanym dzisiaj serwerem www.

Więcej informacji na: https://www.orange.pl/duze-firmy/integrated-computing

Szukasz podobnych rozwiązań dla swojej organizacji?

© Integrated Solutions sp. z o.o.