Cloud

Zobacz nagranie webinaru: Mikrosegmentacja – po co mi to?

Czas: 66 min

Agenda spotkania

  • Wprowadzenie
  • Zabezpieczenie środowisk wirtualnych na poziomie sieci – w sposób klasyczny przy wykorzystaniu VLAN
  • Zabezpieczenie środowisk wirtualnych i kontenerowych w sposób nowoczesny – jak szczegółowo zabezpieczyć obciążenie i zautomatyzować mobilność polityk bezpieczeństwa w środowiskach Cloud Native.
  • NSX-T Data Center – omówienie poziomów licencji wraz z dostępnymi w ramach nich funkcjonalnościami

Prowadzący:

Dariusz Orłowski – Architekt Rozwiązań Sieciowych, Integrated Solutions
Jakub Rosa – Starszy Architekt IT, Integrated Solutions
Marcin Mazur – Network&Security Account Executive, VMware Poland

Partner:

Szukasz podobnych rozwiązań dla swojej organizacji?

© Integrated Solutions sp. z o.o.