IT Infrastructure

10 powodów, dla których warto kupić macierz dyskową HPE Primera

Żyjemy w rzeczywistości biznesowej opartej o dane, w której skuteczne zarządzanie nimi coraz częściej decyduje o sukcesie lub porażce na rynku bez względu na branżę. W każdej organizacji, niezależnie od wielkości, pracują aplikacje o znaczeniu krytycznym, których stabilność i bezpieczeństwo jest kluczowe dla zachowania ciągłości procesów.
Do sprawnego funkcjonowania firmy niezbędna jest platforma pamięci masowej, która obsłuży ww. aplikacje, otwierając przedsiębiorstwu drogę do rozwoju i zwiększania przewagi konkurencyjnej.

Niezawodność i elastyczność

By zapewnić odpowiednią wydajność systemów, przedsiębiorstwa wybierają różne strategie. Część z nich skupia się na inwestycjach w infrastrukturę, często czyniąc to nadmiarowo w obawie przed sytuacją, w której czasowo będą potrzebowały większych zasobów. Z drugiej strony są też organizacje, które ograniczają inwestycje w infrastrukturę, próbując uniknąć zamrożenia kapitału w tym obszarze.

Potrzebne jest więc rozwiązanie łączące niezawodność z elastycznością czyli pamięć masowa klasy korporacyjnej, która ułatwia pracę działowi IT i pozwala mu skupić się na wdrażaniu innowacji i bieżącej obsłudze. Inteligentna macierz dyskowa, która obsłuży środowiska o znaczeniu krytycznym działające autonomicznie, przewidując potencjalne problemy oraz minimalizując opóźnienia dla każdej aplikacji.

Takim rozwiązaniem jest HPE Primera – macierz stworzona dla firm, które szukają innowacyjnych rozwiązań, elastycznie reagujących na zmieniające się potrzeby biznesowe.

Co wyróżnia rozwiązanie HPE Primera?

 1. Globalne analizy

Zarządzanie pamięcią masową HPE Primera opiera się na danych z ponad 1250 bilionów punktów, które są na bieżąco analizowane od ostatnich 10 lat.

Dzięki funkcji uczenia maszynowego urządzenie przewiduje 86% problemów i zapobiega im oraz automatycznie obsługuje 85% zgłoszeń dotyczących pomocy technicznej.

 1. Modularny system operacyjny

Wyjątkowy system operacyjny macierzy dyskowej HPE Primera jest ukierunkowany na usługi, a każda z nich może zostać wdrożona, zaktualizowana i zrestartowana niezależnie od innych. Pomaga to wyeliminować ryzyka, zapewnia większą ochronę inwestycji i szybszy dostęp do innowacji.

 1. W pełni aktywna architektura

Każdy wolumen danych ma dostęp do każdego dysku SSD, kontrolera i portu.

 1. Ponadczasowa pamięć masowa

HPE Primera pozwala na długą eksploatację, która przynosi dodatkowe korzyści tj.:

 • wszystkie funkcje oprogramowania w cenie
 • gwarancja 100-procentowej dostępności
 • aktualizacja technologii co trzy lata bez dodatkowych kosztów
 • brak konieczności skomplikowanych modernizacji.
 1. Radykalne uproszczenie

W przypadku HPE Primera czas przeznaczony na wdrażanie, rozbudowę pamięci masowej oraz zarządzanie nią został skrócony nawet o 93%. Dzięki prostej konstrukcji macierz szybko się konfiguruje, dostraja się automatycznie oraz modernizuje się w sposób przejrzysty i bezproblemowy.

 1. Finansowanie w modelu “as a service”

Sposób finansowania HPE GreenLake umożliwia elastyczne skalowanie i ponoszenie kosztów tylko za rzeczywiste wykorzystanie. Macierz dyskowa HPE Primera rozwija się̨ razem z przedsiębiorstwem i natychmiast zaspokaja jego potrzeby informatyczne, dzięki elastycznemu używaniu i skali rozwiązania dostarczanemu w formie usługi.

 1. System komponowalny

HPE Synergy – infrastruktura komponowalna klasy blade, w połączeniu z macierzą̨ dyskową HPE Primera jest w stanie obsłużyć każdą̨ aplikację w środowisku chmury hybrydowej, umożliwiając dowolne konfigurowanie fizycznych i wirtualnych zasobów obliczeniowych i sieciowych oraz zasobów pamięci masowej.

 1. Gwarancja 100-procentowej dostępności

Macierz wykorzystuje sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe (AI/ML), aby analizować́ wzorce używania aplikacji oraz przewidywać́ zakłócenia i zapobiegać́ im w całym stosie infrastruktury. Eliminacja przerw, uszkodzeń́ danych i opóźnień́ zapewnia wysoką dostępność́ z uwzględnieniem stanu aplikacji, wspieraną przez gwarancję 100-procentowej dostępności.

 1. Wyjątkowa skalowalność

Modernizowanie pamięci masowej tej klasy jest wyjątkowo proste, co pozwala zaoszczędzić dużo zasobów. Modernizacje są dobrane odpowiednio do każdej macierzy i niezauważalne dla aplikacji.                     

 1. Mobilność chmury hybrydowej

Szybkość pamięci flash, ochrona danych zintegrowana z aplikacjami, zarzadzanie kopiami danych oraz mobilność danych stworzona z myślą̨ o chmurze – to wszystko pozwala zmniejszyć koszty i ich złożoność oraz bezpiecznie przenosić dane.

Poznaj wszystkie możliwości HPE Primera

Chcesz się dowiedzieć jak HPE Primera może wesprzeć Twój biznes? O szczegóły zapytaj ekspertów Integrated Solutions.

Więcej na ten temat

Czy Twój backup jest bezpieczny? Poznaj Cyfrowy Bastion

Kopia zapasowa nie zawsze wystarcza, aby zagwarantować należyty poziom ochrony oraz wysoką dostępność najcenniejszych zasobów organizacji.

Czytaj więcej

Integrated Solutions w elitarnym gronie certyfikowanych Partnerów Dell w zakresie CYBER RECOVERY

Integrated Solutions jest wśród trzech firm IT w Polsce, które mogą się takim dokumentem pochwalić.

Czytaj więcej

Rynek ICT w Polsce wg Computerworld TOP200

Sektor IT w Polsce jest silny i póki co odporny na zawirowania w gospodarce.

Czytaj więcej

Szukasz podobnych rozwiązań dla swojej organizacji?

© Integrated Solutions sp. z o.o.