Cloud

Full-Stack Observability od Cisco w ofercie Integrated Solutions

Im więcej widzimy, tym więcej jesteśmy w stanie zrobić. A im więcej jesteśmy w stanie zrobić, tym bardziej wydajne, odporne i elastyczne staje się nasze środowisko aplikacyjne. A gdy dodamy jeszcze do tego kontekst biznesowy skorelowany z funkcjonowaniem poszczególnych elementów systemu, zaczynamy widzieć środowisko IT oraz biznes jako całość.

W coraz bardziej złożonych i rozproszonych środowiskach aplikacyjnych, szybkie i precyzyjne zidentyfikowanie źródła problemów jest ogromnym wyzwaniem. Coraz więcej firm i organizacji wymaga pełnego wglądu w stale rozwijający się ekosystem aplikacji, by monitorować wydajność nie tylko własnego front-end’u i back-end’u, ale również by w błyskawiczny sposób identyfikować przyczyny problemów leżących poza własnym środowiskiem. 

Cisco Full Stack Observability – w skrócie FSO – działa na kilku płaszczyznach:

  • Poprawia jakość obsługi oraz podnosi satysfakcję użytkowników, między innymi poprzez monitorowanie działania kodu aplikacji, ułatwienie odpowiedniego strojenia zasobów IT oraz zapewnienie dostępu użytkowników do aplikacji z dowolnego miejsca na świecie, dzięki możliwości monitorowania działania elementów sieci zewnętrznych dostawców.
  •  Jednocześnie koreluje działania systemu ze wskaźnikami biznesowymi, co pomaga w ustalaniu odpowiednich priorytetów dla zadań, a kadrze zarządzającej w oszacowaniu zapotrzebowania na zasoby aplikacyjne oraz podjęciu decyzji, w jakie elementy infrastruktury powinni inwestować.

Działanie aplikacji

Full-Stack Observability pomaga dokładnie zrozumieć, na jakim poziomie odbywa się obsługa użytkowników aplikacji mobilnych oraz internetowych. Wykrywa, z jakich komponentów złożone są aplikacje, jak są ze sobą powiązane i bada, czy funkcjonują wydajnie. Wskazuje, które miejsca w kodzie aplikacji należy usprawnić, aby poprawić czas odpowiedzi systemu na zapytania klientów. Pozwala wychwycić moduły aplikacji, które mogą sprawić problemy w przypadku zwiększonego ruchu, zanim jeszcze one wystąpią. FSO namierza błędy w aplikacji nawet wtedy, gdy pojawiają się sporadycznie (np. dla kilku procent klientów), a także wyszukuje awarie w serwisach zewnętrznych.

Działanie infrastruktury

Platforma FSO analizuje ilość i sposób przydzielenia zasobów dla poszczególnych aplikacji. Sprawdza, czy nieoptymalne przypisanie nie przyczynia się do spowolnienia działania systemów IT. Odnajduje niewykorzystane zasoby, prognozuje zużycie oraz pomaga przygotowywać scenariusze działania na ciągle zmieniające się zapotrzebowanie na moc obliczeniową, pamięć masową i zasoby sieciowe.

Działanie sieci

Full-Stack Observability wykorzystuje zaawansowany zestaw narzędzi oraz rozbudowaną siatkę agentów, aby monitorować dostępność aplikacji z praktycznie dowolnej lokalizacji na świecie. Badane są między innymi usługi zewnętrznych operatorów, anomalie w przesyłach oraz newralgiczne punkty w infrastrukturze. Co więcej, FSO pozwala na uruchomienie syntetycznych testów odwzorowujących sposób, w jaki zachowywałby się prawdziwy użytkownik. Platforma daje możliwość wychwycenia np. nieoptymalnych tras, spowolnionego działania usług typu DNS oraz innych zjawisk, które znacząco pogarszają działanie aplikacji.

Pełna Widoczność

Cisco Full Stack Observability daje pełny wgląd w środowisko oraz zależności pomiędzy wszystkimi jego elementami – od infrastruktury przez kod i aplikacje, procesy biznesowe, po doświadczenia użytkowników/klientów. Wychwycenie problemów pozwala zareagować odpowiednio wcześnie i uniknąć szkód wizerunkowych lub finansowych związanych z niedostępnością rozwiązania dla odbiorcy końcowego.

Korzyść dla Klienta
Dzięki powyższym elementom zarówno użytkownicy biznesowi, jak i działy technologiczne, mogą wskazać elementy krytyczne środowiska i korelować wydajność systemów IT w kontekście wskaźników biznesowych, praktycznie w czasie rzeczywistym. Mogą oni ustalać priorytety działań, innowacji i inwestycji w oparciu o ich bezpośredni wpływ na prowadzony biznes. Dzięki temu podejmowane działania są bardziej strategiczne i lepiej określają priorytety, nie tracąc jednocześnie z oczu tego, co najważniejsze – firmy, jej klientów oraz pracowników.

W skład platformy Cisco Full-Stack Observability wchodzą elementy takie jak:

Cisco ThousendEyes
Cisco Application Dynamics
Cisco Intersight Workload Optimizer

Rozwiązanie to dostępne jest w ofercie Integrated Solutions. Wspieramy naszych Klientów w przeprowadzeniu instalacji testowych oraz produkcyjnych, jak również w późniejszym rozwoju wdrożonej platformy.

Zapraszamy do kontaktu.

Szukasz podobnych rozwiązań dla swojej organizacji?

© Integrated Solutions sp. z o.o.