Backup

Chmura dla biznesu. Backup dla aplikacji w chmurze

Utrata danych to jeden z najczarniejszych scenariuszy dla firm. A dodatkowo, scenariusz całkiem realny. Systemy IT mogą paść ofiarą ataku obliczonego na okup czyli Ransomware, jak ten, który spowodował spektakularny w skutkach przestój Colonial Pipeline w USA.

Według raportu Coveware średnia wartość skutecznie wymuszonego okupu przekracza 200 tys. USD, a częstotliwość takich przypadków rośnie. Samo wymazanie danych, bez możliwości ich przywrócenia, też może być celem napastnika. Tu paleta możliwych scenariuszy rozwija się od prozaicznych przyczyn (np. zemsta zwalnianego pracownika) do wydarzeń na skalę globalną (np. atak na Sony Pictures z 2014 r.).

Jednak nawet bez złych chęci i przy najlepszej ochronie przed ingerencją z zewnątrz nasze dane nie są bezpieczne – wielokrotnie przyczyną usunięcia najważniejszych plików staje się ludzka pomyłka. Do nieodwracalnych strat może przyczynić się również błąd w użytym programowaniu.

Żródło: Coveware

Oczywiście te potrzeby nie pozostały bez odpowiedzi. Przez lata wykształciło się wiele profesjonalnych systemów kopii zapasowych. Wdrożenie takiego narzędzia w firmie wymaga jednak dodatkowych kompetencji i czasu, a ewentualny błąd w konfiguracji może zniweczyć całe przedsięwzięcie.

To jeden z powodów, aby wybrać chmurę jako środowisko dla swoich systemów IT. Poza podstawowymi zasobami pozwalającymi uruchamiać aplikacje, znajdziemy tu wbudowane usługi ułatwiające budowę kompletnych cyfrowych rozwiązań i ich utrzymanie. Wśród nich jest kopia zapasowa.

Podstawą modelu usług chmurowych jest efekt skali. Dostawca takiej chmury, obsługuje wielu klientów, z jednej więc strony może sobie pozwolić na w pełni profesjonalne rozwiązania i zatrudnienie ekspertów. Z drugiej zaś strony: wielość firm i instytucji korzystających z jednej chmury sprawia, że profesjonalizm i kompetencje eksperckie są koniecznością. Bez wyjątku, dotyczy to również wbudowanych usług kopii zapasowej. Z punktu widzenia użytkownika korzystającego z Cloud Computingu przekłada się to na pewność działania, która nie wymaga wyspecjalizowanych kompetencji.

Cyfrowa ewolucja to w dużej mierze hasło: automatyzacja. A więc i automatyczny backup, czyli taki, który po uruchomieniu kilkoma kliknięciami sam zadba o codzienne wykonanie kopii zapasowych całych dysków maszyn wirtualnych, na których uruchomione są aplikacje. Automatyzacja to oszczędność czasu specjalistów IT i eliminacja czynnika błędu ludzkiego.

Jednak poza automatyką czasem trzeba wziąć ster we własne ręce. Funkcja tzw. „Ad hoc backup” umożliwia ręczne uruchomienie procesu tworzenia kopii zapasowej. Wszystko w celu minimalizacji ryzyka. Administratorzy IT mogą potwierdzić, jakie poczucie bezpieczeństwa daje kopia wykonana bezpośrednio przed procesem aktualizacji kluczowych dla firmy aplikacji.

Jak długo przechowywane są dane kopii zapasowych? W niektórych usługach kopii zapasowej taki czas przechowywania jest stały i oznacza, że mamy dostępne np. kopie z ostatnich kilkunastu dni. W przypadku bardziej zaawansowanych usług występuje tzw. polityka retencji – zestaw reguł wyznaczający czas przechowywania kopii (np. dłuższy dla tych wykonanych pierwszego dnia miesiąca). Rozwiązania, w których użytkownik ma dostępną do wyboru więcej niż jedną politykę retencji, pozwalają na dostosowanie czasu przechowywania danych do aktualnych potrzeb.


Usługa kopii zapasowych byłaby niczym bez możliwości odtwarzania. Dostępne mogą być mechanizmy przywrócenia całej maszyny wirtualnej, grupy wspólnie działających maszyn (vApp) lub wydobycia z kopii poszczególnych plików. Wszystko po to, żeby w chwili próby łatwo odzyskać to, co jest potrzebne.

Wszystkie omówione powyżej funkcjonalności oferuje chmura Integrated Computing Standard. Odtwarzanie wykonanych kopii można wykonywać darmowo, dowolną ilość razy. Zaś uruchomienie ochrony zajmuje dosłownie kilka kliknięć (zobacz wideo przewodnik).

Chmura to nie tylko moc obliczeniowa dla Twoich aplikacji. To także wspierające usługi i czuwający nad nimi eksperci. Backup wbudowany w chmurę pozwoli Ci robić pewne, zawsze i szybko dostępne kopie zapasowe, automatyzując ich obsługę, a zadania operacyjne ograniczając do minimum.

Więcej informacji o chmurze Integrated Computing Standard.

Szukasz podobnych rozwiązań dla swojej organizacji?

© Integrated Solutions sp. z o.o.