Cloud

Integrated Computing: chmura ogólnopolska od zaraz

Według badań International Data Corporation (IDC), wartość rynku chmurowego w Polsce wzrośnie o 100% w ciągu najbliższych 3 lat. Wysoka dostępność wirtualnej infrastruktury, niskie bariery wejścia i wyjścia oraz skalowalność rozwiązań przekonują największych sceptyków do rozwiązań chmurowych i wydaje się, że w 2019 roku nikogo nie trzeba już zachęcać do tego, by zamiast inwestycji wyłącznie we własną infrastrukturę, rozważyć migrację w kierunku chmury lub rozwiązań hybrydowych, a proces zlecić zewnętrznym, kompetentnym usługodawcom.

Obecnie o przewadze konkurencyjnej decydują elastyczność biznesowa i technologiczna oraz otwartość na innowacje. To, w jakim stopniu firma jest w stanie reagować na dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość, jest krytyczne dla bezpiecznego prowadzenia biznesu. Czy dane są skutecznie zabezpieczone na wypadek awarii lub innej sytuacji kryzysowej? Czy organizacja ma możliwość wdrażania najnowszych narzędzi w ciągu kilku godzin? Czy potrafi skalować środowiska IT, a także zwiększać i zmniejszać dostępne zasoby zgodnie z bieżącymi potrzebami? Usługi chmurowe stają się odpowiedzią na te pytania i wiele innych skierowanych do firm, niezależnie od ich wielkości. Orange Polska wraz z Integrated Solutions są jednymi z największych i najbardziej wszechstronnych dostawców usług dla biznesu wykorzystujących rozwiązania chmurowe. Przychody w Grupie z tych usług rosną w tempie 30% rok do roku. Zapewniamy m.in. infrastrukturę serwerową w modelach Infrastructure as a Service (IaaS) oraz Platform as a Service (PaaS). Klient nie musi się troszczyć o serwery, połączenia sieciowe, bezpieczeństwo fizyczne. Płaci tylko za te zasoby, z których faktycznie korzysta, a to wymierne korzyści w efektywnym zarządzaniu firmą – podkreśla Bożena Leśniewska, wiceprezes zarządu ds. Rynku Biznesowego Orange Polska.

Coraz szybszy proces starzenia się technologii, rosnące wynagrodzenia wykwalifikowanych pracowników oraz koszty utrzymania infrastruktury powodują, że coraz więcej organizacji, w celu zmniejszenia ryzyka, ogranicza inwestycje we własne zasoby. Działy IT jednak wciąż spędzają ponad połowę czasu na zadaniach związanych z utrzymaniem infrastruktury. Przeniesienie odpowiedzialności w tym obszarze na kompetentnego dostawcę usług chmurowych pozwala na lepsze wykorzystanie własnych pracowników przy realizacji nowych, innowacyjnych projektów.

Z drugiej strony, presja rynkowa oraz nowe regulacje (np. RODO, NIS) wymagają rozbudowy systemów i infrastruktury ICT. Skraca się cykl życia rozwiązań informatycznych, co oznacza konieczność nieustannego testowania i wdrażania nowych systemów i aplikacji.

Integrated Computing – wirtualne zasoby na życzenie

Integrated Computing to wachlarz rozwiązań z dziedziny infrastruktury IT, dostarczanych w modelu cloud computing (IaaS), oferowanych z dwóch centrów danych Orange na terenie Polski. Usługa zapewnia działanie klasycznych, serwerowych aplikacji, takich, które powszechnie mają jeszcze firmy w naszej części Europy. Dostęp do niej zapewnia portfolio usług telekomunikacyjnych Orange (internet, Metro Ethernet, biznesowy VPN, dedykowany APN).
Usługa jest dostępna w dwóch wariantach:

• Integrated Computing Standard: rozwiązanie w  modelu Infrastructure as a Service (IaaS), w którym klient korzysta z  wirtualnego centrum danych i zarządza nim za pomocą samoobsługowego panelu klienta. W tym wariancie klient uzyskuje katalog usług, obejmujący zasoby obliczeniowe wirtualnych CPU i RAM, z których może budować serwery o dowolnej konfiguracji (lub wybrać gotowe konfiguracje z katalogu), pamięć masową o dostępie blokowym, pamięć masową o dostępie plikowym, bogate funkcje sieciowe i bezpieczeństwa: NAT, routing, firewall, load balancer, IPSec, DHCP, usługę kopii zapasowych, prekonfigurowane rozwiązania Disaster Recovery as a Service.
• Integrated Computing Managed: zasoby IT dostępne ze  środowiska zarządzanego przez Orange Polska i Integrated Solutions. Katalog rozwiązań obejmuje wirtualne serwery, całe dedykowane wirtualne środowiska (dedicated/private cloud), pamięci masowe, usługę kopii zapasowych, serwery fizyczne (bare metal). Dostępne są platformy sprzętowe sprawdzonych producentów, istnieje też możliwość zbudowania środowiska hybrydowego (opartego również na infrastrukturze klienta).

Podstawowym rozwiązaniem wirtualizacyjnym jest VMware, ale w trybie projektowym jest możliwe budowanie rozwiązań hybrydowych w połączeniu np. z rozwiązaniami wirtualizacyjnymi Oracle, takimi jak KVM.

Lokalizacja danych w Polsce

Dlaczego fizyczna lokalizacja danych w naszym kraju ma tak duże znaczenie? Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo na wielu płaszczyznach. Platforma i dane znajdują się w Polsce i są formalnie przetwarzane umową, umocowaną bezpośrednio i wyłącznie w prawie polskim.

Dla klientów ważna jest lokalizacja przechowywanych danych. Orange ma 3 ośrodki Data Center o łącznej powierzchni serwerowej wynoszącej ponad 4000 m2 (tzw. white space), co czyni nas jednym z największych dostawców w tym obszarze w Polsce. Ośrodki zostały zbudowane i są  utrzymywane według najwyższych standardów branżowych. Ze względu na  rangę przechowywanych w DC systemów należą one do najlepiej chronionych obiektów na terenie kraju, co w połączeniu z redundancją wszystkich systemów i sieci telekomunikacyjnych oraz unikatowymi kompetencjami z  zakresu bezpieczeństwa IT (w ramach Grupy Orange Polska działa specjalistyczna jednostka odpowiedzialna za bezpieczeństwo użytkowników − CERT Orange Polska, której analizy obejmują prawie 40% polskiego internetu) pozwala nam oferować ultrabezpieczne usługi z chmury.

Dbałość o kwestie bezpieczeństwa została potwierdzona poprzez zdobycie certyfikacji międzynarodowych norm w zakresie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISO 27001:2013) oraz w zakresie kodeksu postępowania dotyczącego ochrony danych osobowych w chmurach obliczeniowych (ISO 27018). Wszystkie Data Center są objęte również normą ISO 22301 (Zarządzanie Ciągłością Działania).

Bez niespodzianek z opłatami za przesył danych

Globalni dostawcy chmury – i niektórzy polscy – jako standard wprowadzili opłaty za transmisję danych przesyłanych z chmury na  zewnątrz. Taryfikują i wystawiają faktury za gigabajty przesłanych danych, bez gwarancji szybkości i jakości transmisji. Faktura może zaskoczyć niespodziewanie dużym rachunkiem, bo trudno oszacować ruch oraz czynnik ludzki. Incydent bezpieczeństwa może otworzyć strumień danych wysyłanych przypadkowo.

W Integrated Computing podstawowym modelem jest transmisja bezpłatna (wliczona w cenę usługi), a jedyną opłatą ryczałtową jest objęta gwarancja prędkości pasma. Bogata oferta usług WAN zapewni dostęp do  danych ulokowanych w naszych Data Center, niezależnie od profilu działalności firmy i jej organizacji (wiele biur, pracownicy zdalni itp.).

Ludzie

Przy tak kluczowym wyborze warto postawić na partnera o globalnym zasięgu, sprawdzonej reputacji i udokumentowanym doświadczeniu wdrożeniowym. Grupa Orange od lat sukcesywnie poszerza portfolio usług ICT i jest czołowym dostawcą usług transmisji danych. Dzięki spółce Integrated Solutions, będącej częścią Grupy Orange, obsługuje rozwiązania umożliwiające przetwarzanie w chmurze, opierając się na  optymalnych, dobieranych z wielu dostępnych na rynku technologiach.

Nasi specjaliści mają kompetencje zarówno w administracji systemami operacyjnymi, jak i bazami danych – począwszy od mniejszych środowisk po hurtownie danych czy Big Data, opierających się na rozwiązaniach światowych liderów. Klienci Orange mogą korzystać z wiedzy ekspertów Grupy zarówno w ramach implementacji najlepszych praktyk w realizacji projektów DRC, jak i efektywnego zarządzania środowiskami testowo-deweloperskimi, a także polityki bezpieczeństwa i archiwizacji danych w zależności od ich specyfiki i potrzeb. Ciągły rozwój, nieustające modernizacje i stale szkolące się zespoły inżynierów sprawiają, że przechowywane dane należą do najbezpieczniejszych w  Polsce.

Zalety usługi Integrated Computing (IC)

• Integrated Computing to optymalizacja kosztów dzięki wykorzystaniu zasobów infrastruktury IT na takim poziomie, jaki aktualnie jest w firmie potrzebny.
• Rozwiązanie IC jest oparte w 100% na technologii VMware, sprawdzonej i dojrzałej, stosowanej zarówno on-premises, jak i w środowiskach wielu dostawców podobnych usług.
• IC zawiera zestaw funkcji i poziom usług najlepiej pasujący do wymagań tradycyjnych aplikacji – środowisko wirtualne o gwarantowanej jakości i SLA, szansa budowania rozwiązania hybrydowego, najlepsze w Polsce możliwości telekomunikacyjne.
• Integrated Computing to również gotowa usługa Disaster Recovery as a Service – usługa zapasowego wirtualnego centrum danych. Stworzenie zapasowego centrum danych nie było wcześniej tak proste w budowie ani tak łatwe w rozliczeniu.
Platforma Integrated Computing jest w całości objęta usługami bezpieczeństwa gwarantowanymi przez CERT Orange Polska. Usługi chmurowe są kluczowe dla funkcjonowania nowoczesnego przedsiębiorstwa – im szybciej biznes to zrozumie, tym więcej na tym zyska.

Szukasz podobnych rozwiązań dla swojej organizacji?

© Integrated Solutions sp. z o.o.