Data Analytics

Integrated Solutions i Bluesoft, współtworzą nowe e-usługi dla Głównego Urzędu Statystycznego

Konsorcjum w składzie: Integrated Solutions (lider Konsorcjum), Esri Polska, GISPartner, Billennium  podpisało z GUS umowę o wartości ponad 24 mln zł na budowę systemu informatycznego  „Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa”  (PDS). Konsorcjantów w realizacji projektu wspiera trzech podwykonawców – Bluesoft, GeoTechnologies oraz SAS Institute.

Celem projektu jest poszerzenie zakresu oraz dostępności informacji statystycznych i metod analiz geostatystycznych wykorzystujących zasoby statystyki publicznej. 

Nowe funkcjonalności pozwolą na lepsze zaspokajanie potrzeb użytkowników (obywateli, przedsiębiorców i administracji publicznej), jak również na poprawę funkcjonowania samej służby statystyki publicznej.

Produktami projektu będzie 6 e-usług publicznych:

Źródło: GUS

W ramach projektu PDS Integrated Solutions zaprojektuje, dostarczy i wdroży infrastrukturę/platformę sprzętowo-systemowo-narzędziową Systemu PDS. Jako lider konsorcjum odpowiada także za zarządzanie całym projektem i integrację rozwiązania, na bazie komponentów wytworzonych przez wszystkie podmioty konsorcjum.

Bluesoft wnosi kompetencje eksperckie z zakresu budowy systemów informatycznych i będzie realizował pod kierownictwem Integrated Solutions prace w tym obszarze. Obie spółki są częścią Grupy Orange Polska.

Efektem realizacji projektu PDS będzie wsparcie analityczne dla użytkowników portalu w podejmowaniu decyzji biznesowych związanych z informacją przestrzenną.

Projektowane usługi pozwolą na praktyczne zastosowanie analiz geostatystycznych, w tym o charakterze data mining, zarówno w działaniach komercyjnych, jak również prowadzonych przez administrację rządową i samorządową oraz sferę naukową. Funkcjonalności systemu umożliwią przeprowadzanie niedostępnych wcześniej analiz na zbiorach danych przestrzennych oraz zasobach statystyki publicznej, pozwalając uzyskać niedostępne dotąd wyniki, a także zoptymalizować procesy biznesowe, wzbogacając w sposób istotny system informacyjny państwa.

Produkty projektu, z uwagi na ich innowacyjny i unikalny charakter, mogą być także wykorzystywane w badaniach naukowych do analizy relacji pomiędzy zjawiskami z różnych dziedzin badawczych.

Więcej na ten temat

10 urodziny Integrated Solutions !

IS jest na rynku 10 lat. Poznaj naszą ścieżkę do #3 pozycji na rynku integratorskim w Polsce.

Czytaj więcej

Integrated Solutions i Bluesoft, współtworzą nowe e-usługi dla Głównego Urzędu Statystycznego

Nowy system znacząco ułatwi obywatelom, przedsiębiorcom i administracji publicznej dostęp do analiz statystycznych, które mogą być wykorzystywane np. w planowaniu inwestycji. Wartość projektu to ponad 24 mln zł.

Czytaj więcej

Ruszył pilotażowy monitoring jakości powietrza poszerzony o prognozę

W Zduńskiej Woli i Tuchowie działa już pilotażowy system badania jakości powietrza – POLAIR. Zaawansowany algorytm analizuje i porównuje informacje pozyskane z czujników m.in. z danymi meteorologicznymi, co pozwala na monitorowanie i prognozowanie poziomu zanieczyszczeń. Tworzy go konsorcjum, w które zaangażowały się Integrated Solutions i BlueSoft.

Czytaj więcej

Szukasz podobnych rozwiązań dla swojej organizacji?

© Integrated Solutions sp. z o.o.