Cyber Security

Jak dzięki programom finansującym zwiększyć poziom cyberbezpieczeństwa w jednostkach administracji publicznej

Nie trzeba nikogo przekonywać, że najważniejsze wyzwania stojące przed jednostkami administracji publicznej związane są z dziś cyberbezpieczeństwem. Szczęśliwie pojawiło się sporo inicjatyw centralnych, które mogą zapewnić finansowanie takich przedsięwzięć, jak np. Program Cyfrowa Gmina. Analogiczne programy są organizowane również dla jednostek ochrony służby zdrowia. 

Poziom bezpieczeństwa cyfrowego jest tak wysoki jak jego najsłabsze ogniwo

Już dawno przestaliśmy rozumieć cyberbezpieczeństwo jako ochronę przed wirusami. Najczęstsze incydenty dotyczą ataków typu ransomware połączonych z żądaniami okupu. O ile duże podmioty, dysponujące odpowiednią infrastrukturą tworzenia kopii zapasowych i poziomem kompetencji, potrafią poradzić sobie z tym problemem, o tyle mniejsze jednostki narażone są na utratę danych, straty finansowe oraz niejednokrotnie, utratę swoich możliwości operacyjnych i przerwę w działaniu urzędu. Wyzwaniem jest opracowanie i zaplanowanie wydatków w taki sposób, aby spełnić standardy bezpieczeństwa, mając do dyspozycji programy przewidujące alokacje środków w wysokości kilkuset tysięcy złotych. 

Zapewnienie cyberbezpieczeństwa to zagwarantowanie ciągłości działania, w tym profesjonalnej architektury systemów informatycznych, zapewniającej bezpieczeństwo na poziomie infrastruktury fizycznej, narzędziowej i aplikacyjnej oraz posiadanie profesjonalnego środowiska i polityk tworzenia kopii zapasowych. 

Uczestniczyliśmy w reagowaniu na wiele incydentów bezpieczeństwa w urzędach

Integrated Solutions ma duże doświadczenie w obsłudze incydentów w jednostkach administracji samorządowej i instytucjach ochrony zdrowia. Przygotowaliśmy architekturę referencyjną, która jest dostosowana do mniejszych i średnich jednostek. Nasz projekt spotkał się z zainteresowaniem i aprobatą organów nadzorujących na szczeblu rządowym. 

Mamy gotową architekturę referencyjną, która zwiększy poziom bezpieczeństwa w Twojej jednostce administracyjnej

Architektura referencyjna wspiera jednostki administracji samorządowej dotknięte skutkami ataków hakerskich różnego typu. Założeniem jest jak najszybsze uruchomienie podstawowych usług informatycznych, o ile to możliwe drogą zdalną. Projekt przedstawia różne warianty budowy infrastruktury IT, co rzutuje na konkretne parametry rozwiązania takie jak: moc obliczeniowa serwerów, ilość pamięci RAM, ilość i rodzaj przestrzeni dyskowej, rodzaj dodatkowego oprogramowania oraz parametry urządzeń sieciowych itp.  

Zachowanie standardów architektonicznych umożliwia współpracę jednostek publicznych miedzy sobą, ułatwia współdzielenie zasobów, kompetencji, polityk bezpieczeństwa lub świadczenia wzajemnie usług odmiejscowionego backupu lub środowisk disaster recovery. 

Inwestycja w podnoszenie poziomu bezpieczeństwa cyfrowego powinna być poprzedzona głęboką analizą i przygotowaniem projektu docelowego środowiska. Integrated Solutions, jako doświadczony partner technologiczny instytucji publicznych, ma gotową, skalowalną architekturę referencyjną w wariantach dedykowanych podmiotom różnej skali – gminom, szpitalom oraz innym jednostkom samorządowym. Chętnie podzielimy się z Państwem naszymi doświadczeniami i wypracowaną koncepcją cyberbezpieczeństwa. 

Więcej na ten temat

Bezpieczeństwo IT w polskich firmach: dlaczego ochrona danych staje się priorytetem?

Wiele organizacji ryzykuje, zezwalając na pracę zdalną i korzystanie z usług chmurowych, bez wdrożenia rozwiązań ochrony danych oraz brzegu sieci.

Czytaj więcej

Dynamika w środowisku IT: dlaczego tradycyjne sieci już nie wystarczają?

Przestarzałe, nadmiernie złożone i niejednorodne środowiska sieciowe w połączeniu z niedoborami kadrowymi rodzą wymierne ryzyka biznesowe i generują zbędne koszty.

Czytaj więcej

Czy Twój backup jest bezpieczny? Poznaj Cyfrowy Bastion

Kopia zapasowa nie zawsze wystarcza, aby zagwarantować należyty poziom ochrony oraz wysoką dostępność najcenniejszych zasobów organizacji.

Czytaj więcej

Szukasz podobnych rozwiązań dla swojej organizacji?

© Integrated Solutions sp. z o.o.