Cyber Security

Ochrona danych w chmurze – rozwiązanie Broadcom (Symantec) CloudSOC

Opis rozwiązania Broadcom (Symantec) CloudSOC

Dane chmurowe można podzielić na dane w spoczynku, w ruchu, a jeszcze inne – w użyciu. Czuwa nad nimi rozwiązanie Broadcom (Symantec) CloudSOC.

To innowacyjna technologia typu Cloud Access Security Broker (CASB) hostowana w chmurze. Ponadto to usługa centralnego zarządzania, monitorowania, a także analityki firmowych aplikacji SaaS. CloudSOC oferowany jest w formie modularnej oraz pozwala szybko i bezinwazyjnie uruchomić ochronę  użytkowników i aplikacji SaaS takich jak Office 365, GSuite, Salesforce, Workday, GitHub oraz całych platform, takich jak Amazon Web Services czy Microsoft Azure. Z drugiej strony narzędzie to pozwala chronić treści publikowane w aplikacjach chmurowych, a także same aplikacje przed nadużyciami uprawnień, włamaniami i podszywaniem się pod użytkownika.


Sposoby integracji z aplikacjami i platformami SaaS

 • API (tzw. Securlety) – integruje się z 13 najpopularniejszymi aplikacjami i platformami SaaS poprzez API. Taka integracja pozwala na interakcję CASB i aplikacji SaaS w sposób transparentny (w backendzie). Dodatkowo, pozwala na wykonywanie operacji korekcyjnych np. automatyczne wycofanie udostępnienia publicznego dla plików o klasie np. Poufne. Możliwe jest to już na danych w spoczynku znajdujących się w aplikacji SaaS.
 • Bramy webowe (tzw. Gatelety) – są spersonalizowaną iteracją proxy typu forward. Mechanizm ten pozwala na monitorowanie, wykrywanie i reagowanie na zagrożenia poprzez inspekcje ruchu webowego inicjowanego przez użytkownika do aplikacji SaaS. Dokonuje inspekcji treści publikowanych przez użytkowników. Posiada też możliwość badania aktywności i operacji samego użytkownika m.in. udostępnienie pliku, zmiana konfiguracji konta, poszczególne akcje na obiektach i wiele innych.
Rysunek 1. Securlety i Gatelety w CloudSOC

Audit Module – to mechanizm analityczny wzbogacający konsolę w dane wykorzystania w firmie aplikacji SaaS (zarówno prywatnych jak i służbowych). Silnik ten dodatkowo koreluje dane z logów z analizami ponad 30 tyś aplikacji/platform SaaS. Zbierane atrybuty z tych aplikacji zawierają takie informacje jak szyfrowanie danych w ruchu i spoczynku, polityki złożoności i rotacji haseł oraz wiele innych. Mechanizm tworzy scoring bazujący na atrybutach, co umożliwia podejmowanie automatycznych decyzji o wykorzystaniu i zablokowaniu niewłaściwego działania na aplikacji.

Rysunek 2. Polityki reagowania na anormalne zachowania w CloudSOC

Możliwości oferowane przez CloudSOC

 • Rejestruje aktywności użytkowników korzystających z platform SaaS. Są to akcje typu pobierane i publikowane pliki, dane logowania i autoryzacje, transfer danych, urządzenia źródłowe i dane identyfikacyjne użytkownika, dane lokalizacyjne oraz anomalie z nimi związane.
Rysunek 3. Monitorowanie aktywności w CloudSOC
 • Umożliwia tworzenie polityk warunkowych reagujących na aktywność użytkownika poprzez zablokowanie lub odwrócenie akcji niezgodnej z polityką.
 • Działa bezagentowo i niezależne od urządzeń i użytkowników.
 • Posiada możliwość budowania profilu zachowania użytkownika, tworzenie scoringu jego zachowań w odniesieniu do ryzyka firmy oraz monitorowanie/blokowanie aktywności anormalnych, bazujących na algorytmach uczenia maszynowego.
 • Monitoruje i ochroni dane przed upublicznianiem treści służbowych na prywatnych kontach w aplikacjach SaaS.
 • Opcjonalnie daje możliwość przekierowania ruchu z urządzeń klienckich poprzez dedykowanego agenta (także dla urządzeń mobilnych), pliku PAC, certyfikatu bezpieczeństwa, wtyczki do przeglądarek oraz własnego proxy z bramą Gatelet (proxy chaining).
 • Buduje trendy i generuje raporty z ryzyka dla danych i platform SaaS je przetwarzających. Bazują one na monitorowych szkodliwych i nieautoryzowanych akcjach użytkowników.

Wyróżniki i mocne strony rozwiązania Broadcom CloudSOC

 • W przeciwieństwie do większości dostępnych na rynku rozwiązań CASB, CloudSOC wykorzystuje wyłącznie bramę w trybie forward proxy, dzięki czemu pozostaje całkowicie niezależne od samej aplikacji SaaS. Niezależność ta daje korzyści w postaci możliwości uruchomienia Gateleta dla własnej aplikacji SaaS niewspieranej oficjalnie przez producenta lub dowolnej innej mniej popularnej aplikacji.
 • Umożliwia zanonimizowanie danych użytkowników pobieranych z lokalnego serwera Active Directory lub LDAP oraz logów pobieranych z lokalnych urządzeń/aplikacji bezpieczeństwa, które wysyłane się do modułu audytowego w chmurze. Możliwe jest to poprzez uruchomienie specjalnego modułu maszyny wirtualnej SpanVA, która pośredniczy w wymianie informacji między siecią firmy a chmurowym CASB.
 • Integruje oba mechanizmy skanowania danych tj. Securelety i Gatelety z własnym skanerem DLP także hostowanym i udostępnianym w chmurze Broadcom. Własne rozwiązanie DLP Broadcom jest rozwiązaniem hybrydowym, co umożliwia wykorzystanie zainstalowanej lokalnie bazy i serwera DLP zarówno dla monitorowania i zapobiegania wyciekom w sieci Klienta, jak i chmurowych aplikacjach.
Rysunek 4. Zintegrowane alerty z DLP w CloudSOC
 • Oferuje chmurowe rozwiązanie Advanced Threat Protection. Pozwala ono skanować umieszczone i pobierane z aplikacji SaaS pliki silnikiem antymalware. Dodatkowo regularnie weryfikuje ich reputację, statyczną charakterystykę kodu oraz dynamiczne zachowanie poprzez automatyczną detonację w chmurowym sandboxie.
 • W przeciwieństwie do rozwiązań konkurencyjnych, CloudSOC pozwala monitorować i kontrolować Shadow IT bez instalacji agenta. Efekt ten został uzyskany dzięki technologii Mirror Gateway bacującej na Web Isolation. Ta innowacyjna technologia inicjuje sesję przeglądarki w chmurze Broadcom na zarządzanej wirtualnej instancji. Użytkownik widzi jedynie odwzorowanie graficzne obiektów z tej zdalnej przeglądarki, jednak ruch z niej jest całkowicie przekierowywany przez bramę Gateletów CloudSoC.
 • Oferuje unikalną funkcję zabezpieczającą przed aktywnościami związanymi z przejęciem konta pracownika w aplikacji SaaS. Zadanie to realizuje integracja z Broadcom VIP MFA. Bada ona anomalne zachowania  i wymusza dodatkowe uwierzytelnienie wykonywanej aktywności powiązane z wymuszeniem żądania o podanie hasła tymczasowego lub akcji Push w narzędziu Broadcom VIP. Zapobiega to nieautoryzowanej aktywności. Integracja na tak głębokim i selektywnym poziomie CloudSOC z MFA jest możliwa wyłącznie dzięki integracji własnych rozwiązań Broadcom.
 • Wykonuje stały risk scoring aplikacji SaaS używanych w firmie zarówno do celów prywatnych, jak i w ramach procesów biznesowych. Analiza obejmuje ponad 300 atrybutów definiujących bezpieczeństwo poszczególnych mechanizmów każdej aplikacji SaaS. Ewaluacja tych aplikacji odbywa się 2-krotnie co tydzień, co zapewnia dostarczenie bieżących informacji.

Podsumowanie

Broadcom CloudSOC to bardzo dobre rozwiązanie CASB, które posiada unikalne cechy w porównaniu z konkurencyjnymi rozwiązaniami. Udało to się osiągnąć, ponieważ Broadcom posiada wiele innych dobrych własnych rozwiązań, z którymi natywnie się integruje. Tworzy to spójny system do ochrony danych, nie tylko w chmurze. Stawiając na rozwój ochrony aplikacji w chmurze, udało się zbudować i dopracować wzorową ochronę dla danych. 

Jeśli chcesz zapytać o rozwiązanie, zapraszam do kontaktu – Piotr Graszka (pgraszka@i-s.com.pl).

Więcej na ten temat

Bezpieczeństwo IT w polskich firmach: dlaczego ochrona danych staje się priorytetem?

Wiele organizacji ryzykuje, zezwalając na pracę zdalną i korzystanie z usług chmurowych, bez wdrożenia rozwiązań ochrony danych oraz brzegu sieci.

Czytaj więcej

Dynamika w środowisku IT: dlaczego tradycyjne sieci już nie wystarczają?

Przestarzałe, nadmiernie złożone i niejednorodne środowiska sieciowe w połączeniu z niedoborami kadrowymi rodzą wymierne ryzyka biznesowe i generują zbędne koszty.

Czytaj więcej

Czy Twój backup jest bezpieczny? Poznaj Cyfrowy Bastion

Kopia zapasowa nie zawsze wystarcza, aby zagwarantować należyty poziom ochrony oraz wysoką dostępność najcenniejszych zasobów organizacji.

Czytaj więcej

Szukasz podobnych rozwiązań dla swojej organizacji?

© Integrated Solutions sp. z o.o.