Cloud

Virtual Desktop Infrastructure – wirtualny desktop ułatwia zachowanie spójności danych i ich ochronę

Infrastruktura wirtualnych desktopów (Virtual Desktop Infrastructure, VDI) to technologia pozwalająca na udostępnianie użytkownikowi wirtualnej stacji roboczej czyli odpowiednika komputera stacjonarnego, na którym użytkownik będzie miał zainstalowane wszystkie niezbędne do pracy aplikacje. Inaczej mówiąc, jest to udostępnianie środowisk desktopowych z serwerów działających w centrach danych.

Korzystanie z wirtualnych desktopów (VDI) jest podobne do tradycyjnych usług terminalowych, gdzie poprzez sieć komputerową użytkownicy łączą się do pulpitu tego samego serwera. Oczywiście każdy użytkownik ma „swój” pulpit ze swoimi ustawieniami. Różnica pomiędzy usługami terminalowymi, a VDI jest jednak zasadnicza. Do jednego serwera terminalowego może podłączyć się wielu użytkowników jednocześnie. Tymczasem do jednego wirtualnego desktopu może się podłączyć tylko jeden użytkownik, co zapewnia niezależność od innych użytkowników i większe możliwości dostosowania środowiska pracy do użytkownika. Oczywiście na pojedyńczym serwerze może działać wiele wirtualnych desktopów jednocześnie. Ilość zależy od przypisanych zasobów wirtualnego procesora, wirtualnej pamięci RAM oraz mocy serwera, na którym są uruchomione. Co więcej, można konkretny wirtualny desktop przypisać jednej wskazanej osobie. Oznacza to, że VDI jest środowiskiem odzwierciedlającym tradycyjną stację roboczą, jednakże ulokowaną w środowisku wirtualnym.

Infrastruktura wirtualnych desktopów (Virtuale Desktop Infrastructure, VDI) to udostępnianie środowisk desktopowych z serwerów działających w serwerowniach lub centrach danych. Są to maszyny wirtualne z zainstalowanym desktopowym systemem operacyjnym (Windows lub Linux), do których użytkownicy łączą się poprzez sieć z urządzeń końcowych takich jak komputery PC, laptopy, tablety, telefony lub sprzętowe terminale. Dla komputerów PC czy laptopów dostęp może być z systemu operacyjnego Windows, Linux lub macOS.

Innymi słowy VDI jest wirtualnym odpowiednikiem „stacjonarnego komputera. Użytkownik korzysta z wirtualnego desktopu w taki sam sposób, jak w przypadku fizycznie używanego przez niego komputera. Zaletą tej technologii jest to, że umożliwia zdalne zalogowanie w celu uzyskania dostępu do wirtualnego desktopu z dowolnego miejsca na świecie, pod warunkiem dostępu do  Internetu.

Mniejsze obciążenie IT i dostęp z każdego miejsca na świecie

Wirtualizacja desktopów to  technologia, która jest dostępna od kilku lat, ale właśnie teraz wzrosło nią zainteresowanie. Powód? Oczywisty – masowe przejście na pracę zdalną. VDI znakomicie bowiem rozwiązuje problem pracowników zdalnych oraz ROBO, czyli remote office/branch office, biura zdalnego lub oddziału znajdującego się poza główną siedzibą firmy.

ROBO, podobnie jak pracownicy korzystający z uroków home office, może stanowić spore wyzwanie dla firmowego działu IT. Jego pracownicy muszą przecież zadbać o pełne bezpieczeństwo i integralność danych, w przypadku gdy użytkownicy łączą się z urządzeń końcowych, na którymi nie ma pełnej kontroli administratorów. Muszą również zadbać o to, żeby wszyscy dopuszczeni do VDI użytkownicy mieli pełny i bezpieczny dostęp do firmowych zasobów, niezależnie od miejsca, z którego się logują.

VDI rozwiązuje ten problem, ponieważ jedną z głównych zalet tej technologii jest przechowywanie danych, jak i samych wirtualnych desktopów, w centrum danych. Dzięki temu obróbka czy pobieranie dużych plików do wirtualnego desktopu nie stanowi problemu, ponieważ odbywa się w obrębie lokalnej sieci LAN i nie zależy od tego, skąd użytkownicy się logują i z jakiego urządzenia korzystają. Nie trzeba więc wyposażać wszystkich pracowników w bardzo wydajne, a co za tym idzie, drogie komputery (w czasach pracy zdalnej są to najczęściej laptopy) i zapewniać wysokiej przepustowości łączy. Za wydajność i bezpieczeństwo odpowiada farma serwerów z lokalizowana w centrum danych.

Wdrożenie rozwiązania VDI pozwala wydłużyć czas użytkowania fizycznych punktów dostępowych (komputery PC, laptopy czy terminale) oraz zmniejszyć koszt zakupu i utrzymania. Użytkownik łączy się do środowiska VDI przy użyciu dedykowanego oprogramowania klienckiego lub wspieranej przeglądarki internetowej, zatem wymagania sprzętowe są dużo niższe niż w przypadku klasycznego podejścia z wykorzystaniem fizycznego komputera.

Organizacje, które zdecydują się na wprowadzenie VDI, mogą zaoszczędzić więc na kosztach zakupu urządzeń końcowych, ich działy IT są mniej obciążone (dzięki łatwiejszemu zarządzaniu całością oprogramowania oraz łatwiejszemu nadzorowi nad bezpieczeństwem, w tym kopiami danych), a użytkownicy zyskują łatwiejszy dostęp do aplikacji z dowolnego miejsca.

 Dodatkowo, w przypadku awarii urządzenia końcowego, użytkownik może się przesiąść na inne urządzenie i dalej korzystać z swojego wirtualnego desktopu.

Używanie wirtualnych desktopów daje większe możliwości mobilności użytkowników, ponieważ wirtualny desktop może być dostępny z każdego właściwie dowolnego urządzenia końcowego z dowolnej lokalizacji. VDI jest niczym biuro na żądanie, dostępne praktycznie z każdego miejsca na świecie.

VDI to również większe bezpieczeństwo firmowych danych. Wszystkie dane z połączenia VDI znajdują się w centrum danych, a nie na urządzeniu końcowym, co oznacza, że jeśli zostanie kiedykolwiek utracone (w wyniku kradzieży lub uszkodzenia nośnika), to żadne dane nie przepadną, ani nie dostaną się w niepowołane ręce.

Co więcej, administratorzy mogą centralnie wprowadzać poprawki i aktualizacje oprogramowania, zmieniać konfiguracje i egzekwować polityki bezpieczeństwa dla wszystkich urządzeń pracujących w ramach VDI. Dzięki temu VDI pozwala na precyzyjną kontrolę i bezpieczną izolację obrazów OS uruchamianych z serwerów umieszczonych w centrum danych, co jest dużo mniej skomplikowane niż zarządzanie laptopami, na których system operacyjny działa lokalnie. Zachowanie bezpieczeństwa wymaga jednak starannego zarządzania i stałej aktualizacji obrazów OS oraz rygorystycznego przestrzegania zasad uwierzytelniania.

VDI na kilka sposobów

Sposób realizowania infrastruktury wirtualnych desktopów zależy przede wszystkim od potrzeb firmy, ale także od posiadanych już zasobów sprzętowych. Możliwy jest więc model, w którym komputer korzystający z VDI zapewnia użytkownikowi pełen dostęp do wirtualnego desktopu zawsze i wszędzie, w zasadzie bez ograniczeń, pozwalając jednocześnie przechowywać dane na dyskach lokalnych. Lepszą opcją, zgodną z zasadami bezpieczeństwa, jest stworzenie dzięki VDI mobilnego biura, ale z pełną kontrolą dostępu do urządzeń fizycznych i bez możliwości zapisywania danych lokalnie. Ostatnią jest wyposażenie użytkowników w bardzo proste stacje robocze, z odpowiednimi aplikacjami, tylko na czas ich pracy. To wygodne rozwiązanie w firmach zatrudniających pracowników tymczasowych.

Jednocześnie VDI mogą pracować w trzech modelach:

  • Dedykowana stacja robocza – instancja dostępna dla jednego konkretnego użytkownika, bez możliwości udostępniania jej innym użytkownikom;
  • Współdzielona stacja robocza – instancja, na której może pracować wielu użytkowników, jednak w danej chwili tylko jeden;
  • Pule desktopów – w puli znajduje się wiele instancji stacji roboczych, a logujący się użytkownik  jest przydzielony do pierwszej wolnej stacji. Ta opcja pozwala na ustalanie minimalnej i maksymalnej ilości instancji gotowych do pracy.

VDI jest technologią przydatną w wielu branżach, w szczególności dla osób pracujących z domu, mobilnych, które potrzebują mieć dostęp do niezawodnego wirtualnego desktopu z jednej lub wielu lokalizacji. Dzięki wszechstronności VDI w różnych typach wdrożeń, technologia VDI może równie dobrze sprawdzić się jako sposób na zapewnienie użytkownikom dostępu do standardowego, niestałego desktopu lub przekształcenie wirtualnego desktopu w wysoce spersonalizowaną cyfrową przestrzeń roboczą.

Dla bardziej wymagających użytkowników, którzy na co dzień korzystają z aplikacji wymagających sprzętowej akceleracji 3D, również jest możliwość przygotowania takich wirtualnych desktopów poprzez wyposażenie serwerów w dedykowane karty graficzne zgodne z oprogramowaniem wirtualizacyjnym.

Jednocześnie VDI pomaga elastycznie reagować na zapotrzebowanie na kluczowe aplikacje i usługi dla zdalnych zespołów. Rozwiązanie VDI, niezależnie od tego czy jest to służbowy laptop, tablet czy smartfon, daje dużą swobodę korzystania z firmowych zasobów i pewność pełnej integracji danych. Może również poprawić bezpieczeństwo cybernetyczne i w perspektywie kilku lat zredukować ogólne koszty IT.

W sytuacji, gdy naruszenia danych stają się coraz bardziej kosztowne z każdym rokiem, izolacja i centralizacja VDI może być kluczowym elementem wielowarstwowej strategii bezpieczeństwa. Oszczędza też informatykom komplikacji związanych z lokalnym przechowywaniem wrażliwych danych.

Rozwiązania oparte o VDI – skrojone na potrzeby Klienta – znajdziecie w ofercie Integrated Solutions. O szczegóły zapytajcie Artura Matzkę, Dyrektora Centrum Kompetencji Infrastruktura IT/EUC/Cloud (AMatzka@i-s.com.pl).

Szukasz podobnych rozwiązań dla swojej organizacji?

© Integrated Solutions sp. z o.o.