Cloud

Wideo przewodnik po Integrated Computing Standard – odcinek 13

Konta użytkowników chmury

W tym odcinku pokażemy, jak tworzyć i usuwać konta użytkowników usługi Integrated Computing Standard. Wykorzystamy wbudowaną rolę „Organization Administrator”. To dobry sposób na przekazanie dostępu do chmury współpracownikom. Można to zrobić nawet na samym początku korzystania z usługi, przed utworzeniem pierwszych sieci i maszyn wirtualnych. Warto zaznaczyć, że mówimy tutaj o danych do logowania się do panelu www Integrated Computing Standard, nie zaś o nazwach użytkownika i hasłach wewnątrz maszyn wirtualnych.

Z głównego menu nawigacyjnego na górze strony (znak trzech poziomych kresek) wybieramy „Administration”. Domyślnie otwiera się sekcja „Users” i widzimy listę aktualnie zdefiniowanych kont. Nowego użytkownika dodajemy przyciskiem „New”. Definiujemy dane dostępowe (nazwę i hasło). W polu „Role” wybieramy uprawnienia – „Organization Administrator” zapewni dostęp do wszystkich funkcji i pełną widoczność zasobów. Warto również zapisać dane takie jak imię i nazwisko, adres email, czy inne dane kontaktowe. Po zapisaniu konto jest od razu dostępne.

Zasoby takie jak maszyny wirtualne przypisane są do konkretnych użytkowników. Mając rolę „Organization Administrator” widzimy wszystkie zasoby, ale niższe poziomy uprawnień mogą ograniczyć tą widoczność np. tylko do własnych maszyn wirtualnych. Powiązanie zasobów z kontami jest również istotne w przypadku usuwania użytkownika – aby to zrobić, musimy najpierw przepisać jego zasoby do innego konta, lub po prostu je usunąć.

Jeśli chcemy usunąć konto, najpierw należy je deaktywować (przycisk „Disable”). Po wykonaniu tego kroku logowanie się za pomocą danej nazwy użytkownika jest zablokowane. Dostępne stają się przyciski „Enable” (przywracający konto) i „Delete” (usuwający je).

W następnym odcinku pokażemy jak uruchomić automatyczną kopię zapasową.

Więcej informacji o usłudze znajdziesz na: https://integratedsolutions.pl/oferta/cloud/chmury-is/

Szukasz podobnych rozwiązań dla swojej organizacji?

© Integrated Solutions sp. z o.o.