Cyber Security

Integrated Solutions Partnerem Programu PWCyber

Integrated Solutions dołączył do Programu Współpracy Cyberbezpieczeństwa (PWCyber) prowadzonego przez Ministra Cyfryzacji. Program jest przedsięwzięciem niekomercyjnym o charakterze partnerstwa publiczno-prywatnego, które jest realizowane na rzecz krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Marcin Dżoga, Wiceprezes Zarządu Integrated Solutions: To dla nas duża satysfakcja znaleźć się w gronie wiodących firm technologicznych, które wspólnie z Ministrem Cyfryzacji pracują nad podnoszeniem poziomu cyberbezpieczeństwa w kraju i zwiększaniem w społeczeństwie świadomości cyberzagrożeń. Dzielenie się wiedzą i kompetencjami z zakresu cybersecurity jest wpisane w nasze DNA – realizujemy te zadania na co dzień, prowadząc projekty cyfryzacyjne dla samorządów i biorąc wielokrotnie udział w reagowaniu na incydenty bezpieczeństwa w tych jednostkach.

W ramach Programu Partnerzy zobowiązują się do wymiany doświadczeń m.in., aby zwiększać bezpieczeństwo cyfrowych procesów, produktów i usług oraz podnosić świadomość użytkowników rozwiązań cyfrowych.

Porozumienie obejmuje obszary t.j.:

  • podnoszenie kompetencji podmiotów krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w zakresie świadomości zagrożeń, metod ataków w cyberprzestrzeni oraz prawnych, organizacyjnych i technicznych umiejętności przeciwdziałania zagrożeniom w systemach i sieciach teleinformatycznych
  • identyfikację podatności i zagrożeń, wymianę informacji oraz wypracowywanie metod zgłaszania i obsługi incydentów, w tym również organizację i udział w ćwiczeniach
  • opracowywanie rekomendacji w zakresie Security Baselines
  • przygotowanie i prowadzenie oceny oraz certyfikacji cyberbezpieczeństwa rozwiązań i usług
  • promowanie innowacyjnych rozwiązań i projektów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa oraz budowanie partnerstwa z podmiotami Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa zainteresowanymi opracowywaniem, testowaniem i wdrażaniem nowych rozwiązań.

Więcej na ten temat

Bezpieczeństwo IT w polskich firmach: dlaczego ochrona danych staje się priorytetem?

Wiele organizacji ryzykuje, zezwalając na pracę zdalną i korzystanie z usług chmurowych, bez wdrożenia rozwiązań ochrony danych oraz brzegu sieci.

Czytaj więcej

Dynamika w środowisku IT: dlaczego tradycyjne sieci już nie wystarczają?

Przestarzałe, nadmiernie złożone i niejednorodne środowiska sieciowe w połączeniu z niedoborami kadrowymi rodzą wymierne ryzyka biznesowe i generują zbędne koszty.

Czytaj więcej

Czy Twój backup jest bezpieczny? Poznaj Cyfrowy Bastion

Kopia zapasowa nie zawsze wystarcza, aby zagwarantować należyty poziom ochrony oraz wysoką dostępność najcenniejszych zasobów organizacji.

Czytaj więcej

Szukasz podobnych rozwiązań dla swojej organizacji?

© Integrated Solutions sp. z o.o.